Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Politikas zinātnes katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Edijs Bošs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Politikas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Starptautiskā politika

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt pārskatu par ASV ārpolitikas veidošanā iesaistītajām institūcijām un iepazīstināt studentus ar idejām un aktoriem, kas noteikuši ASV darbību starptautisko attiecību sistēmā.

Priekšzināšanas

Spēja komunicēt angļu valodā.

Rezultāti

Zināšanas

Kurss aplūkos ASV federālisma pamatus, galveno politisko partiju ideoloģiju, ietekmīgākās interešu grupas, kā arī sniegs ieskatu izpildvaras un likumdevēja mijiedarbībā ārpolitikas veidošanā. Kurss aplūko ASV ārpolitikas pamatnostādnes attiecībā pret trīs globālajiem reģioniem: Eiropu, Tuvajiem austrumiem un Austrumāziju.

Prasmes

Studenti attīstīs prasmi analizēt ASV ārpolitiku.

Kompetences

Ārpolitikas un starptautisko attiecību norišu intepretācija un uztvere.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas, SE4BakalaursIerobežota izvēle