Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Tatjana Zakutajeva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē un veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisko pielietošanu.

Priekšzināšanas

Angļu valodas zināšanas vidusskolas programmas līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• atpazīs profesionālo terminoloģiju dažāda veida tekstos;
• nosauks zobu higiēnas jomā visbiežāk izmantojamās terminoloģijas ekvivalentus angļu valodā;
• aprakstīs dažādas ar zobu higiēnas jomu saistītas parādības, izmantojot profesionālo terminoloģiju angļu valodā.

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
• atlasīt un pareizi izmantot terminoloģiju mutvārdu saziņai (piemēram, prezentāciju veidošanai, diskusijām) un rakstos (piemēram, e-pasts) zobu higiēnas jomā;
• izmantot piemērotus valodas izteiksmes līdzekļus, lai paustu savu viedokli gan mutiskajā, gan rakstiskajā komunikācijā;
• sniegt iegūtās informācijas apkopojumu gan mutiski, gan rakstveidā, izmantojot atbilstošu terminoloģiju;
• atstāstīt teksta vispārējo saturu un atrast konkrētu informāciju dažāda veida tekstos no dažādiem informācijas avotiem.

Kompetences

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā, studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju studijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobu higiēnists1Pirmais līmenisObligātsTatjana Zakutajeva
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobu higiēnists4Pirmais līmenisIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobu higiēnists1Pirmais līmenisObligātsTatjana Zakutajeva
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobu higiēnists4Pirmais līmenisIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobu higiēnists1Pirmais līmenisObligātsTatjana Zakutajeva
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobu higiēnists1Pirmais līmenisObligātsTatjana Zakutajeva
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobu higiēnists1Pirmais līmenisObligātsTatjana Zakutajeva