Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:7 / 0
Kursa vadītājs:Kārlis Lācis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Apgūt pamatiemaņas apakšējās ekstremitātes protezēšanas principu pielietošanā. Apkopot teorētiskās atziņas par apakšējās ekstremitātes protezēšanu, protēžu iedalījumu, uzbūvi, pielietošanu. Apgūt praktiskās iemaņas apakšējās ekstremitātes protezēšanā: darbs ar pacientu, izmeklēšana, izvērtēšana, mērījumu veikšana. Iepazīties ar protezēšanā pielietojamām tehnoloģijām: atlējumu modelēšana un formēšana, protēžu uzbūve, statiskā un dinamiskā regulēšana, apmācību protēžu lietošanā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā, fizioloģijā un biomehānikā (pastiprināti analizējot gaitas analīzi).

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā tiek iegūtas pamatzināšanas apakšējo ekstremitāšu protezēšanā pēc dažādām izgatavošanas tehnoloģijām.

Prasmes

Atšķirt dažādu veidu apakšējo ekstremitāšu protēžu veidus, to izgatavošanas tehnoloģijas. Veikt pacientu novērtēšanu un izvēlēties atbilstošu protezēšanas veidu un tehnoloģiju pielietošanu, izskaidrot gaitas īpatnības lietojot apakšējo ekstremitāšu protēzes.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas dažādu veidu un tehnoloģiju izmantošanā apakšējo ekstremitāšu protezēšanā, gaitas apmācībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO6BakalaursObligāts