Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Indra Liniņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ķirurģija; Sabiedrības veselība

Mērķis

Iepazīstināt ar dažādu infekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības principiem un veicamajiem pasākumiem ārkārtējo epidemioloģisko situāciju kontrolē.

Priekšzināšanas

Vides veselība, bioloģija, mikrobioloģija, infekcijas slimības, epidemioloģija, sabiedrības veselība.

Rezultāti

Zināšanas

Aprakstīt un sistematizēt noteiktu infekcijas slimību izplatīšanās ķēdi.
Izklāstīt un diskutēt par injekcijas slimību epidemioloģiskās uzraudzības reģistrācijas kārtību.
Nosaukt un pamatot ārkārtējo epidemioloģisko situāciju pārvaldīšanas pamatprincipus.

Prasmes

Veikt un izskaidrot inficēšanās gadījumu reģistrāciju, atbilstoši noteiktajai reģistrācijas kārtībai.
Analizēt ārkārtas epidemioloģisko situāciju piemērus, novērtēt situācijas nopietnību un izstrādāt ieteikumus.

Kompetences

Sistematizēt un kritiski novērtēt visu pieejamo epidemioloģiskās situācijas informāciju, izstrādāt un pamatot piemērotākos epidemioloģiskās kontroles pasākumus un rīcības plānu ārkārtas epidemioloģisko situācijas novēršanai. Plānot un veikt īstenoto pasākumu novērtēšanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība, SVFM3MaģistrsIerobežota izvēle