Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ritma Rungule, Ritma Rungule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Socioloģijas teorija un vēsture

Mērķis

Izprast teorētiskās pieejas vielu un procesu atkarību jomā; apgūt kā teorētiskās, tā arī praktiskās pētniecības un analīzes metodes atkarību veidošanās un izplatības izpētei.

Priekšzināšanas

nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Zina un saprot teorētiskās pieejas vielu un procesu atkarību jomā.

Prasmes

Prot lietot praktiskās pētniecības un analīzes metodes atkarību veidošanās un izplatības izpētei.

Kompetences

Pētījumu veikšana atkarību jomā

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM3MaģistrsIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālo procesu analīze un vadība, SPAM2MaģistrsIerobežota izvēle