Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 0
Kursa vadītājs:Kārlis Lācis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Apgūt pamatiemaņas augšējās ekstremitātes protezēšanas principu pielietošanā. Apkopot teorētiskās atziņas par augšējo ekstremitāšu protezēšanu, protēžu iedalījumu, uzbūvi, pielietošanu. Apgūt praktiskās iemaņas augšējās ekstremitātes protezēšanā – darbs ar pacientu, izmeklēšana, izvērtēšana, mērījumu veikšana. Iepazīties ar protezēšanā pielietojamām tehnoloģijām – atlējumu modelēšana, formēšana, protēžu uzbūvi, statisko un dinamisko regulēšanu, apmācību protēžu lietošanā.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas priekšzināšanas anatomijā, fizioloģijā un biomehānikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa sekmīgā apguvē tiek iegūtas pamatzināšanas augšējo ekstremitāšu dažādu veidu protēžu izgatavošanā un pielietošanā.

Prasmes

Spēja atšķirt dažādus protēžu veidus, to izgatavošanas tehnoloģijas. Veikt pacientu novērtēšanu un izvēlēties atbilstošu protezēšanas veidu un tehnoloģiju pielietošanu.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot iegūtās zināšanas un prasmes augšējo ekstremitāšu protezēšanā, to izvēlē, izgatavošanā un lietošanas apmācībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ortozēšana - protezēšana, RFO5BakalaursObligātsKārlis Lācis