Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lauma Spriņģe

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.01.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_013LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:8.00ECTS:12.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lauma Spriņģe
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi nokārtoti pārbaudījumi visos studiju programmā paredzētajos kursos.
Mērķis:
Bakalaura darbs ir studenta patstāvīgs pētījums par sabiedrības veselībā aktuālu problēmu, un ir obligāta studiju programmas sastāvdaļa.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Bakalaura darba progresa ziņojums.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas kārtību nosaka Rīgas Stradiņa universitātes „Nolikums par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu”, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Studiju reglaments I. Minētie dokumenti elektroniskā formātā ir pieejami Rīgas Stradiņa universitātes mājas lapā (http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti).
Vērtēšanas kritēriji:
Bakalaura darba atbilstība prasībām. Bakalaura darba prezentācija un atbildes uz recenzentu un bakalaura darba aizstāvēšanas komisijas izvirzītajiem jautājumiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Bakalaura darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izprot sabiedrības veselības pētniecības jomas jēdzienus un likumsakarības.
Prasmes:Pielieto studiju programmā apgūtās zināšanas, lai veiktu pētniecisko darbu.
Kompetences:Sistemātiski un analītiski iegūst, atlasa un analizē informāciju par pētnieciskā darba tēmu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Nolikums par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu