Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Grope
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Infekcijas slimības

Mērķis

Studiju kursā „Bērnu infekcijas slimības” studējošais apgūst bērnu infekcijas slimību pamatus, kas dos iespēju apgūt studiju kursu „Bērnu slimības IV” 6. studiju gadā, kā arī veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi ārsta darbā ar bērniem rezidentūrā.

Priekšzināšanas

Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā.
Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu).
Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā, farmakoloģijā.
Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodās.
Studiju kursi: “Mācība par veselu bērnu”, “Neonatoloģija”, “Bērnu slimības I – II”

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa „Bērnu infekcijas slimības” prasību izpildes, studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus:
• raksturot infekcijas slimību izplatību bērniem Latvijā un pasaulē,
• saprast bērnu infekcijas slimību nodaļas uzbūvi un darbību,
• raksturot imunizācijas īpatnības bērniem,
• nosaukt infekcijas slimības un pret tām Latvijā noteikto imunizācijas laiku bērniem, biežākās imunizācijas blaknes un kontrindikācijas,
• izskaidrot mūsdienu koncepciju par augļa un jaundzimušā iedzimtām infekcijām, raksturojot patoģenēzi, tipiskās klīniskās pazīmes, diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas principus,
• saprast ūdens – sāļu vielu maiņas traucējumus bērniem ar infekcijas slimībām, dehidratācijas noteikšanas un rehidratācijas principus,
• definēt terminus: drudzis, bakteriēmija, sepse, septisks šoks bērniem, analizēt to cēloņus un paredzēt rīcības plānu minēto situāciju gadījumos dažāda vecuma bērniem,
• pazīt biežākās ekzantēmu infekcijas bērniem (masalas, masaliņas, vējbakas, skarlatīna),
• raksturot akūto respiratoro slimību īpatnības bērniem, febrīlos krampjus, akūto laringītu, epiglotītu, bronhiolītu,
• pazīt epidēmisko parotītu un pertussis,
• raksturot zarnu infekciju un hepatītu īpatnības bērniem,
• raksturot CIV infekcijas īpatnības bērniem,
• nosaukt bērniem biežāk sastopamu infekcijas slimību inkubācijas periodus, slimnieku un kontaktpersonu izolācijas laikus.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais pratīs:
• formulēt atslēgas vārdus un orientēsies mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par bērnu infekcijas slimībām,
• atrast bērna vecumam atbilstošu saskares formu, lai veiktu klīnisko izmeklēšanu,
• biežāk sastopamo infekcijas slimību tipisko formu gadījumos bērniem vecumā no dzimšanas līdz 18 gadiem mērķtiecīgi savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu, novērtēt slimnieka stāvokli, strukturēti formulēt pacienta problēmas, piedāvājot tām savas kompetences robežās risinājumus diagnostikā, ārstēšanā un prevencijā, aprakstīt novēroto slimības vēsturē un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai,
• pazīt studiju programmā iekļauto bērnu infekciju tipiskās formas, interpretēt tām raksturīgās klīniskās, laboratorās un citas izmeklēšanas pazīmes, novērtēt iespējamās komplikācijas un diferenciālo diagnozi, piedāvāt ārstēšanas un prevencijas principus,
• nozīmēt orālo rehidratāciju dažāda vecuma bērniem.

Kompetences

• Studiju rezultātā gūtās kompetences ļaus patstāvīgi analizēt ar biežāk sastopamām tipiskām infekcijas slimībām saistītās bērnu veselības problēmas, tai skaitā tādas, kuras prasa pirmsklīnisko zinātņu nozaru (homeostāze, mikrobioloģija, farmakoloģija u.c.) un klīnisko medicīnas (pediatrija, internā medicīna, infekcijas slimības) integrāciju efektīvai uz praktiskiem un izmērāmiem rezultātiem tendētai risinājumu sagatavošanai un atspoguļošanai medicīniskajā dokumentācijā.
• Kompetences ļaus studējošajiem integrēt zināšanas un prasmes vienotā diagnostiskā darbībā ar mērķi izvērtēt bērna veselības stāvokli, noteikt diagnozi tipiskos biežāk sastopamo infekcijas slimību gadījumos bērniem, izstrādāt veselības aprūpes individualizētu plānu, pieņemt uz argumentiem balstītus, pārbaudāmus un zinātniskas domāšanas ceļā izstrādātus lēmumus attiecībā uz bērnu veselību vai dzīvību, kā arī uz sabiedrības veselību un apkārtējās vides stāvokli.
• Kompetences dos iespēju apgūt studiju kursu „Bērnu slimības IV” 6. studiju gadā, kā arī veidot nepieciešamo attieksmi ārsta darbā ar bērniem rezidentūrā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.