Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Bērnu ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Arnis Eņģelis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Dot studentiem iespēju apgūt padziļinātas zināšanas par biežākajām bērnu ķirurģiskajām slimībām un iedzimtām attīstības anomālijām, to prenatālo diagnostiku, fetālās ķirurģijas iespējām, operatīvās ārstēšanas metodēm, pēcoperācijas apsekošanas algoritmu izveidi un pacienta dzīves kvalitātes kritēriju izvērtēšanu.

Priekšzināšanas

Cilvēka normālā anatomija un fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, ķirurģija, pediatrija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas, kas ļauj:
• aprakstīt iedzimtu un iegūtu gremošanas trakta necaurejamību bērniem;
• raksturot iedzimtas nieru un urīnizvadceļu attīstības anomālijas;
• definēt bērnu traumatoloģijas un ortopēdijas īpatnības;
• raksturot akūtu hematogēnu osteomielītu bērnu vecumā;
• izklāstīt akūta apendicīta etioloģiju, patoģenēzi, formulēt diagnostikas un ārstēšanas taktiku, kā arī profilaksi;
• definēt prenatālās diagnostikas iespējas un nozīmi iedzimto ķirurģisko patoloģiju diagnostikā;
• formulēt iespējamās komplikācijas un to novēršanas iespējas pēcoperācijas periodā;
• iegūt zināšanas, izpratni par jaundzimušo un bērnu vecuma ķiruģisko patoloģiju diagnostiku, ārstēšanu un pēcoperācijas novērošanu.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
• kvalitatīvi ievākt anamnēzi;
• veikt slimnieka vispārējo klīnisko izmeklēšanu;
• analizēt iegūtos datus;
• izstrādāt pacientam individuālu izmeklēšanas plānu;
• izstrādāt bērna aprūpes plānu pirms- un pēcoperācijas periodā;
• noformulēt un pamatot izvērstu klīnisko diagnozi, pamatojot to uz diferenciāldiagnostiku, kā arī noformulēt ārstēšanas taktiku (indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai);
• nozīmēt medikamentus, farmakoloģiskos līdzekļus, kontrastvielas izmantošanu diagnostikā un ārstēšanā, ņemot vērā iedarbības efektus un blakusparādības, ievērojot medikamentu un izmeklējumu nozīmēšanas ētiskos un deontoloģiskos aspektus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
• loģiski un argumentēti formulēt un pamatot klīnisko diagnozi bērnu vecuma iedzimto un iegūto ķirurģisko patoloģiju gadījumos;
• izstrādāt diagnostikas un ārstēšanas taktiku iedzimto un iegūto bērnu ķirurģisko patoloģiju gadījumos;
• formulēt indikācijas konservatīvai un ķirurģiskai ārstēšanai;
• pamatot ārstēšanas taktikas izvēli;
• izvērtēt paredzamo dzīves kvalitāti iedzimtu ķirurģisko patoloģiju gadījumos.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.