Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Eva Petrošina
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Mērķis

Iegūt pamatzināšanas un prasmes statistiskajās datu apstrādes metodēs. Veicināt izpratni par statistikas nozīmi medicīnas pētījumu veikšanā un publikāciju rakstīšanā.

Priekšzināšanas

Vidējās izglītības līmenim atbilstošas zināšanas matemātikā un informātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus:
1. Orientēties MS Excel, kā arī specializētās datu apstrādes programmas IBM SPSS lietošanas iespējās;
2. Formulēt datu analīzes pamatprincipus;
3. Interpretēt svarīgākos statistiskos rādītājus veselības sporta specialitātē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
1. Izmantot MS Excel programmas iespējas bakalaura vai cita zinātniski pētnieciskā darba veidošanā;
2. Lietot un veidot datu bāzes Excel, kā arī IBM SPSS vidēs;
3. Izveidot anketu pētījumam par jebkuru tematu veselības sporta specialitātē;
4. Savākt respondentu datus, ievadīt vai piemērot tos apstrādei;
5. Patstāvīgi apstrādāt datus un analizēt statistiskos rādītājus;
6. Konstruēt diagrammas MS Excel un SPSS vidēs.

Kompetences

Pieņemt lēmumu par piemērotu datu apstrādes metožu lietošanu attiecīgā situācijā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports, VS8BakalaursObligāts