Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Morfoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Dzintra Kažoka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Anatomija

Mērķis

Dot iespēju iegūt visaptverošas zināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi un padziļinātas zināšanas par galvas, kakla un krūšu dobuma apvidiem, kas nepieciešamas turpmākām studijām izvēlētajā programmā.

Priekšzināšanas

Zināšanas visās bioloģijas disciplīnās vidusskolas programmas apmērā, studiju kursu ieteicams studēt paralēli histoloģijai.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs nosaukt cilvēka ķermeņa orgānu sistēmas, pratīs aprakstīt to uzbūvi, novietojumu, spēs izklāstīt orgānu apasiņošanas, limfas atteces, inervācijas un funkciju galvenās likumsakarības; anatomijas terminus varēs nosaukt latviešu un latīņu valodā.

Prasmes

Students atpazīs un spēs parādīt orgānus, to daļas, asinsvadus, nervus un citas anatomiskas struktūras demonstrētajos dabīgajos preparātos un citos mācību līdzekļos; pratīs izskaidrot orgānu apasiņošanas un inervācijas principus, spēs risināt vienkāršus klīniskus uzdevumus.

Kompetences

Studenti zinās, identificēs un aprakstīs dažādas cilvēka ķermeņa, galvas, kakla un krūšu kurvja anatomiskās struktūras; demonstrēs izpratni par anatomisko terminoloģiju, cilvēka ķermeņa sistēmu funkcijām un galvas, kakla un krūšu kurvja reģioniem. Iegūtā informācija dos iespēju analizēt un izvērtēt vienkāršas klīniskās situācijas. Studenti spēs strādāt ar speciālo literatūru padziļinātai specialitātes apgūšanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF2MaģistrsObligātsJeļena Kucina, Liāna Pļaviņa, Silvija Umbraško
Zobārstniecība, SSNSF2MaģistrsObligātsDzintra Kažoka, Jānis Vētra
Zobārstniecība, SSNSFz1MaģistrsObligātsDzintra Kažoka, Jānis Vētra
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF1MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSF1MaģistrsObligāts
Zobārstniecība, SSNSFz2MaģistrsObligāts