Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Bērziņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Padziļināt izpratni par cilvēktiesību saturu, īpaši uzsverot aktuālākos cilvēktiesību jautājumus Eiropas Savienībā. Kurss pamatā sastāvēs no Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas pēdējā laika būtiskāko nolēmumu analīzes, vienlaikus pievēršoties arī šo nolēmumu kontekstam. Daļa kursa būs veltīta nolēmumiem, kas iezīmē Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas mijiedarbību, veicinot izpratni par dažādajiem Eiropas Savienībā pieejamajiem cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem.

Priekšzināšanas

Vispārīgas zināšanas par cilvēktiesībām un Eiropas Savienības tiesībām.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie analizē un salīdzina cilvēktiesību aizsardzības mehānismus Eiropas Savienībā un Eiropas Padomē, kā arī gūst padziļinātas zināšanas par cilvēktiesību iespējamo pārkāpumu izvērtējuma metodoloģiju. Iepazīstās ar jaunāko ECT un EST praksi aktuālos cilvēktiesību jautājumos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie analizē un piemēro EST un ECT praksi cilvēktiesību jomā, kā arī patstāvīgi izvērtē un analizē iespējamus cilvēktiesību pārkāpumus Eiropas Padomes un Eiropas Savienības sistēmās.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā iegūtās zināšanas studējošajiem ļaus integrēt cilvēktiesību jautājumus, strādājot jurista profesijā valsts, nevalstiskajā vai privātajā sektorā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZ5BakalaursIerobežota izvēle