Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Elga Bataraga
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Dermatoloģija un veneroloģija

Mērķis

Veidot teorētisko izpratni par fizioterapeitisko metožu indikācijām un kontrindikācijām dažādu ādas un seksuāli transmisīvo slimību gadījumos, ņemot vērā to epidemioloģiju, etioloģiju, zinot slimību klīniku, diagnostikas un terapijas principus. Praktiski, analizējot pacientu slimības gaitu un medicīnas dokumentus, gūt iemaņas fizioterapeitisko iespēju plānošanā.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, anatomijā, histoloģijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, propedeitikā, farmakoloģijā un iekšķīgajās slimībās.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie spēs atpazīt ādas un seksuāli transmisīvās slimības un raksturos to norises īpatnības dažādās vecuma grupās; aprakstīs ādas un seksuāli transmisīvo slimību diagnostikas un diferenciāldiagnostikas principus un attīstīs pacientu aprūpes iemaņas; uzskaitīs un aprakstīs mūsdienīgas medicīniskās izmeklēšanas un ārstniecības metodes dermatoloģijā un veneroloģijā.

Prasmes

Studējošie spēs izvērtēt slimnieka ādas stāvokli; atpazīt ādas un venerisko slimību simptomus; analizēt un pareizi interpretēt iegūtos medicīniskos datus un izmeklējumu rezultātus, nosakot fizioterapijas pielietošanas nepieciešamību un iespējas.

Kompetences

Profesionāli sadarboties ar ārstiem, kolēģiem, pacientiem un viņu tuviniekiem; interpretēt izmeklējumu rezultātus un izmantot tos ārstēšanā; respektēt pacienta vēlmes un likumdošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF5BakalaursObligātsKarīna Zavorina, Sanita Žīgure, Lelde Reinberga, Alise Balcere, Aleksejs Zavorins, Andra Dērveniece, Darja Arīna Miškina
Fizioterapija, RFFN5BakalaursObligātsKarīna Zavorina, Sanita Žīgure, Lelde Reinberga, Alise Balcere, Aleksejs Zavorins, Andra Dērveniece, Darja Arīna Miškina