Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Līga Kroniņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Zobārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Stomatoloģija

Mērķis

Ar padziļinātu teorētisko zināšanu, kā arī modelētu situāciju un psiholoģisko vingrinājumu palīdzību sagatavot Stomatoloģijas fakultātes studentus darbam bērnu stomatoloģijā psiholoģiski netraumējošā veidā.

Priekšzināšanas

Ievadlekcija Bērnu stomatoloģijas kursā „Psihoemocionālie faktori bērnu sagatavošanā un pieņemšanā pie zobārsta” 4. studiju gada 7. semestrī

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs:
• nosaukt galvenās verbālās un neverbālās saskarsmes īpatnības, to izpausmes un praktisko nozīmi bērnu zobārstniecībā;
• raksturot pirmsskolas, jaunākā skolas vecuma bērnu un pusaudžu psiholoģiskās un saskarsmes īpatnības;
• nosaukt baiļu un trauksmes iemeslus un izpausmes zobārstniecībā, kā arī to pārvarēšanas un mazināšanas metodes;
• identificēt sarežģītos pacientus un izveidot savu taktiku darbā ar tiem.

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs novērtēt pacienta baiļu un trauksmes līmeni, kā arī psiholoģisko un emocionālo briedumu zobārstniecības situācijā, kā arī piemērot optimālo taktiku (vārdus un uzvedību) baiļu un trauksmes mazināšanai.

Kompetences

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs veiksmīgi sadarboties ar bērniem un citiem sarežģītiem pacientiem zobārstniecības situācijā, atbilstoši viņu vecumam un psiholoģiskajām īpatnībām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, ZF8MaģistrsIerobežota izvēleLīga Kroniņa
Zobārstniecība, SSNSF8MaģistrsIerobežota izvēleLīga Kroniņa
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Zobārstniecība, SSNSFz8MaģistrsIerobežota izvēle