Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Tatjana Muravska
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Ekonomika

Mērķis

Veidot izpratni un veicināt zināšanu apguvi par Eiropas Savienības ekonomisko politiku un biznesa vidi ES tiesību attīstības tendenču kontekstā.

Priekšzināšanas

ES tiesību pamati, tiesību teorijas, ekonomikas pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti iegūs zināšanas par ES ekonomisko politiku un tās ietekmi uz nacionālo biznesa vidi. Zināšanu pārbaude tiks veikta semināros grupu darbu ietvaros.

Prasmes

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs analizēt ES ekonomisko politiku, izvērtējot ES tiesas praksi. Studentu prasmes tiks pārbaudītas diskusiju laikā praktiskajās nodarbībās.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studenti būs kompetenti izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu situāciju analīzei.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.