Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Morfoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Māra Pilmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Histoloģija un citoloģija

Mērķis

Veidot izpratni par konkrētu audu un sistēmu histoģenēzi un organoģenēzi.

Priekšzināšanas

Bioloģija un medicīniskā šūnu bioloģija, histoloģija, anatomija, ģenētika.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās un spēs formulēt embrioloģijas pamatjēdzienus un to saistību ar attīstības laiku. Interpretēs prenatālo diagnostikas metožu nozīmi. Spēs izklāstīt un sistematizēt audu un orgānu aizmetņu struktūru īpatnības dažādās attīstības stadijās, histo- un organoģenēzes riska periodus un riska faktorus. Uzskaitīs un definēs biežākās attīstības anomālijas.

Prasmes

Students pēc kursa pabeigšanas mikroskopā pratīs noteikt konkrētus audu un/vai orgānu aizmetņus, to attīstības stadiju aptuveno laiku, pratīs lietot embrioloģiskās shēmas un noteikt iespējamo struktūras atbilstību veseliem audiem.

Kompetences

Studējošie, teorētiskās zināšanas apvienojot ar prasmēm, spēs tās realizēt vienotā integratīvā diagnostiskā darbībā. Studējošie varēs analizēt embrionālu audu un orgānu morfoloģiju mikropreparātos un uzbūves normas variantus dažādos embrionālās attīstības posmos. Spēs izprast dažādu induktoru ietekmi uz attīstības procesiem un procesu ietekmi uz postnatālo dzīvi.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra Pilmane, Sandra Skuja, Benita Krivicka - Užkurele, Valērija Groma
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra Pilmane, Benita Krivicka - Užkurele, Zane Vitenberga-Verza, Sandra Skuja, Liene Smane, Tatjana Zaķe
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra Pilmane, Sandra Skuja, Valērija Groma, Anna Junga
Pediatrija4MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra Pilmane, Zane Vitenberga-Verza, Valērija Groma
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra Pilmane, Liene Smane, Elga Sidhoma, Zane Vitenberga-Verza, Sandra Skuja, Jekaterīna Stankeviča
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra Pilmane, Sandra Skuja, Elga Sidhoma, Valērija Groma, Tatjana Zaķe
Pediatrija4MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra Pilmane, Elga Sidhoma, Zane Vitenberga-Verza, Valērija Groma, Sandra Skuja, Mārtiņš Vaivads, Jekaterīna Stankeviča
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra Pilmane, Elga Sidhoma, Sandra Skuja, Liene Smane, Jekaterīna Stankeviča, Zane Vitenberga-Verza, Valērija Groma, Emīls Šmitiņš, Marika Garnizone
Medicīna4MaģistrsObligātsValērija Groma, Māra Pilmane, Elga Sidhoma, Sandra Skuja, Tatjana Zaķe, Zane Vitenberga-Verza, Mārtiņš Vaivads
Pediatrija4MaģistrsObligātsTatjana Zaķe
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra Pilmane, Elga Sidhoma, Sandra Skuja, Dana IsarovaZane Vitenberga-Verza, Ksenija Šerstņova, Anna Junga,
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra Pilmane, Ksenija Šerstņova, Elga Sidhoma, Zane Vitenberga-Verza, Olga Rimdenoka, Linda Kalniņa
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra Pilmane, Elga Sidhoma, Sandra Skuja, Anna Junga, Mārtiņš Vaivads
Pediatrija4MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra PilmaneSandra Skuja, Zane Vitenberga-Verza, Linda Kalniņa,
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra Pilmane, Mārtiņš Vaivads, Ksenija Šerstņova, Sandra Skuja, Zane Vitenberga-Verza, Marika Garnizone, Olga Rimdenoka, Linda Kalniņa, Jekaterīna Stankeviča
Medicīna4MaģistrsObligātsMāra Pilmane, Sandra Skuja, Jekaterīna Stankeviča, Zane Vitenberga-Verza, Ksenija Šerstņova, Marija Podļesnaja, Mārtiņš Vaivads
Pediatrija4MaģistrsObligātsKsenija Šerstņova, Māra Pilmane, Olga Rimdenoka
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsZane Vitenberga-Verza, Linda Kalniņa, Māra Pilmane, Sandra Skuja, Ksenija Šerstņova
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsZane Vitenberga-Verza, Mārtiņš Vaivads, Marika Garnizone, Ksenija Šerstņova, Olga Rimdenoka, Linda Kalniņa, Jekaterīna Stankeviča, Māra Pilmane, Sandra Skuja
Medicīna4MaģistrsObligātsZane Vitenberga-Verza, Mārtiņš Vaivads, Ksenija Šerstņova, Marija Podļesnaja, Jekaterīna Stankeviča, Māra Pilmane, Sandra Skuja