Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Morfoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Māra Pilmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:2. cikla (Maģistra)
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Histoloģija un citoloģija

Mērķis

Veidot izpratni par vispārējo, speciālo un funkcionālo embrioloģiju; šūnu, audu un orgānu attīstību. Veidot izpratni par konkrētu audu un sistēmu histoģenēzi un organoģenēzi.

Priekšzināšanas

Bioloģija un medicīniskā šūnu bioloģija, histoloģija, anatomija, ģenētika.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās un spēs formulēt embrioloģijas pamatjēdzienus un to saistību ar attīstības laiku. Interpretēs prenatālo diagnostikas metožu nozīmi. Spēs izklāstīt un sistematizēt audu un orgānu aizmetņu struktūru īpatnības dažādās attīstības stadijās, histo- un organoģenēzes riska periodus un riska faktorus. Uzskaitīs un definēs biežākās attīstības anomālijas.

Prasmes

Students pēc kursa pabeigšanas mikroskopā pratīs noteikt konkrētus audu un/vai orgānu aizmetņus, to attīstības stadiju aptuveno laiku, pratīs lietot embrioloģiskās shēmas un noteikt iespējamo struktūras atbilstību veseliem audiem.

Kompetences

Studējošie, teorētiskās zināšanas apvienojot ar prasmēm, spēs tās realizēt vienotā integratīvā diagnostiskā darbībā. Studējošie varēs analizēt embrionālu audu un orgānu morfoloģiju mikropreparātos un uzbūves normas variantus dažādos embrionālās attīstības posmos. Spēs izprast dažādu induktoru ietekmi uz attīstības procesiem un procesu ietekmi uz postnatālo dzīvi.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz4MaģistrsObligātsMāra Pilmane