Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ināra Nokalna
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par cilvēka organismā notiekošiem atindēšanas procesiem; diagnostikā izmantotiem bioķīmisko rādītāju nozīmi.

Priekšzināšanas

Medicīniskā bioķīmija un Normālā fizioloģija FF 2. un 3. kursa līmenī.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais spēs:
• pastāstīt par citohromu P 450 nozīmi metabolismā, darbības principu;
• definēt konjugējošo molekulu veidošanos un nozīmi metabolismā.
• raksturot galvenos atindēšanas procesus organismā;
• interpretēt diagnostikā izmantojamos bioķīmiskos parametrus.

Prasmes

Mācēs izskaidrot:
• Ksenobiotiķu veidošanās iespējas organismā;
• Citohromu P 450 darbības principus;
• Konjugējošo molekulu veidošanās procesus un nozīmi atindēšanā.
Spēs novērtēt atindēšanas procesu gaitu un atšķirību dažādos orgānos.
Spēs novērtēt diagnostikā izmantojamo bioķīmisko rādītāju nozīmi.

Kompetences

Students spēs pielietot iegūtās zināšanas par organismā notiekošiem atindēšanas procesiem; to integrāciju un regulāciju. Spēs saprast bioķīmiskos diagnostikas rādītājus.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Klīniskā farmācija, FFMp1MaģistrsObligātsInāra Nokalna