Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Līga Henke

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:15.02.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:FLK_025LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Farmakognozija; Zāļu formu tehnoloģijaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Līga Henke
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmakoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Santa Purviņa
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, patoloģijā. Valsts valodas zināšanas.
Mērķis:
1. Palīdzēt studentiem apgūt pamatzināšanas vispārīgajā un speciālajā farmakoloģijā. 2. Apgūt zināšanas vispārīgajā receptūrā. 3. Veicināt zināšanas par zāļu lietošanu grūtniecības un laktācijas periodā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vispārīgā farmakoloģija. Ievads receptūrāNodarbības1.00auditorija
2Aferento ceļu farmakoloģijaNodarbības1.00auditorija
3Eferento ceļu farmakoloģija INodarbības1.00auditorija
4Eferento ceļu farmakoloģija IINodarbības1.00auditorija
5Zāļu līdzekļi, kas ietekmē CNS INodarbības1.00auditorija
6Zāļu līdzekļi, kas ietekmē CNS IINodarbības1.00auditorija
7Zāļu līdzekļi, kas ietekmē metabolisma procesusNodarbības1.00auditorija
8Pretiekaisuma un imunitāti ietekmējošie līdzekļiNodarbības1.00auditorija
9Pretmikrobu un pretparazītu līdzekļiNodarbības1.00auditorija
10IeskaiteNodarbības1.00auditorija
11Vispārīgā farmakoloģijaLekcijas1.00auditorija
12Aferento ceļu farmakoloģijaLekcijas1.00auditorija
13Eferento ceļu farmakoloģija ILekcijas1.00auditorija
14Eferento ceļu farmakoloģija IILekcijas1.00auditorija
15CNS farmakoloģija ILekcijas1.00auditorija
16CNS farmakoloģija IILekcijas1.00auditorija
17Vielmaiņu ietekmējošie zāļu līdzekļiLekcijas1.00auditorija
18Pretiekaisuma un imunitāti ietekmējošie līdzekļiLekcijas1.00auditorija
19Pretmikrobu un pretparazītu līdzekļiLekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – vispārīgās un klīniskās farmakoloģijas apguve, kā arī informācijas par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā atlasīšana un analizēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
- Praktisko nodarbību laikā regulāri īsie testi un preparātu apraksti. - Gala pārbaudījums – rakstisks eksāmens (daudzatbilžu tests).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas par farmakoloģisko līdzekļu grupām, teorētiskās pamatzināšanas vispārīgajā un speciālajā farmakoloģijā. Kā arī būs apguvuši zināšanas farmakokinētikas īpatnībās grūtniecei, dzemdētājai un jaundzimušajam, guvuši profesionālu informāciju par zālēm. Studenti spēs formulēt dažādas farmakoloģiskās grupas, to darbības mehānismus, indikācijas un blakusparādības
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs orientēties vispārīgajā receptūrā un pielietot atbilstošās zāļu formas, orientēties un atpazīt nervu sistēmu ietekmējošos līdzekļus, to darbības mehānismus un lietošanas indikācijas, vispārināt attiecīgās medikamentozās ārstēšanas riskus un ieguvumus, izskaidrot grūtniecei par zāļu iespējamo darbību uz pacienti un augli.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: 1. Aprakstīt farmakoloģisko grupu preparātus, to darbības mehānismus un indikācijas. 2. Formulēt to darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības. 3. Izmantot teorētiskās pamatzināšanas un kompetenci vispārīgajā, klīniskajā farmakoloģijā un farmakoterapijā, medikamentu kombinēšanā un aizvietošanā grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā. 4. Balstoties uz pierādījumiem balstītas medicīnas datiem, izvērtēt medikamentozās ārstēšanas saistību ar vecumu, dzimumu un blakusslimībām, medikamentu izvēli, un izvērtēt risku un ieguvumu attiecību. 5. Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā. 6. Parādīt zinātnisku pieeju aktuālo jautājumu risināšanā, kā arī prast orientēties specifiskajā literatūrā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Briggs, Gerald G; Freeman, Roger K; Yaffe, Sumner J. Drugs in Pregnancy and Lactation: A Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Lippincott Williams & Wilkins, 2011, 1728 p.
2Breastfeeding and Maternal Medication. World Health Organization, 2002
3Indulis Purviņš, Santa Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. 4. Izdevums, ZIC, 2011
4Basic & Clinical Pharmacology. Bertram G. Katzung. McGraw-Hill Professional, 2006, 1179 lpp.
5Lekciju materiāls RSU E-studijas
Papildus literatūra
1Clinical Pharmacy and Therapeutics. Roger Walker, Clive Edwards. Churchill Livingstone, 2003, 937 lpp.
2Introductory Clinical Pharmacology. Sally S. Roach, Susan M. Ford. Lippincott Williams & Wilkins, 2008, 800 lpp.
3Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. Rīga: Kerena, 2002
4Pharmacotherapy Handbook. Barbara G Wells. McGraw-Hill Professional, 2006
5Goodman and Gilman’s. The Pharmacological Basis of Therapeutics. Louis Sanford Goodman, Laurence L. Brunton, Alfred Gilman, John S. Lazo, Alfred Goodman Gilman, Keith L. Parker. McGraw-Hill, 2011
6British National Formulary, BNF March 2011
Citi informācijas avoti
1www.vm.gov.lv
2www.EMCDDA.europa.eu/
3www.euphix.org/
4http://ec.europa.eu/health-eu/
5http://www. haiweb.org/
6Latvijas Zāļu valsts aģentūras Zāļu patēriņa statistika