Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:14 / 21
Kursa vadītājs:Pēteris Tretjakovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Normālā fizioloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par vesela organisma funkciju realizācijas un regulācijas mehānismiem, kā arī attīstīt iemaņas funkciju novērtēšanas metožu izmantošanā.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijā, histoloģijā, bioloģijā, bioķīmijā, medicīniskajā fizikā, neorganiskajā un organiskajā ķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves students spēs:
• definēt fizioloģiskos parametrus;
• izskaidrot audu, orgānu un orgānu sistēmu funkcijas dzīvā organismā;
• nosaukt un definēt organisma funkciju raksturojošos parametrus;
• izskaidrot organisma funkciju regulācijas principus un mehānismus;
• analizēt fizioloģisko mērījumu rezultātus;
• izskaidrot pacientu funkcionālā stāvokļa izmeklēšanas lietderību un nozīmību.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves students pratīs:
• ieteikt atbilstošāko metodi fizioloģisko parametru reģistrācijai;
• veikt pamata fizioloģiskos mērījumus;
• atšķirt korektus rezultātus no biežāk sastopamajiem artefaktiem;
• izmantot fizioloģisko mērījumu datorizētu analīzi;
• salīdzināt iegūtos rezultātus ar normālajiem lielumiem;
• izmantot iegūtās zināšanas par fizioloģiskajiem regulācijas mehānismiem, lai risinātu klīniskus uzdevumus.

Kompetences

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves students spēs:
• integrēt atsevišķās zināšanas un prasmes vienotā priekšstatā par vesela cilvēka organismu;
• izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, lai sekmīgāk izprastu un apgūtu klīniskos studiju kursus.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Zane Simsone, Aija Ozoliņa, Māra Pakalnišķe
Medicīna, MF4MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Indra Miķelsone, Aija Ozoliņa, Māra Pakalnišķe, Zane Simsone, Madara Laicāne
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsObligāts
Medicīna, MF3MaģistrsObligāts