Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Dace Stirāne
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija; Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar fizioterapijas principiem pacientiem pēc traumām un ortopēdiskām operācijām.
Apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbam ar pacientiem pēc ortopēdiskām saslimšanām, operācijām un traumām. Apgūt prasmi izvēlēties un izmantot konkrētam pacientam vispiemērotāko fizioterapijas tehnoloģiju.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioterapijas pamati, ortopēdija, fizikālā medicīna, sporta pedagoģija, iekšķīgās slimības.

Rezultāti

Zināšanas

Students spēj aprakstīt ārstēšanas pamatprincipus un fizioterapijas taktiku traumu konservatīvas un ķirurģiskas ārstēšanas gadījumos; spēj aprakstīt fizioterapijas programmu pielietošanu pēc gūžas, ceļa un pleca locītavu endoprotezēšanas operācijām; definēt fizioterapijas pamatprincipus pēc apdegumiem, apakšējās ekstremitātes amputācijām; spēj izskaidrot, kā izvēlēties pacientam atbilstošus staigāšanas palīglīdzekļus, ortozes.

Prasmes

Prot izvēlēties un pielāgot pacientam optimālas konstrukcijas kruķus vai citas staigāšanas palīgierīces, iemācīt pareizi slogot traumēto kāju; novērtēt dažādu traumu pacientu funkcionālās spējas – kustību apjomu, muskuļu spēku, ievākt nepieciešamo informāciju fizioterapijas protokola aizpildīšanai; prot izvēlēties un pamatot dažādu fizioterapijas tehniku pielietojumu traumu pacientiem un pacientiem ar ortopēdiskām saslimšanām.

Kompetences

Izmanto apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar pacientiem pēc ortopēdiskām saslimšanām, operācijām un traumām.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF5BakalaursObligātsDace Stirāne, Ņikita Horoševs, Guna Semjonova, Agnese Studere
Fizioterapija, RFFN5BakalaursObligātsDace Stirāne, Ņikita Horoševs, Guna Semjonova, Agnese Studere