Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Indra Straumēna
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Radīt izpratni par motorās kontroles teorijas pamatprincipiem un muskuļu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija un fizioloģija

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studenti varēs izvērtēt stāju un gaitu, kā arī gūs izpratni par ķermeņa muskuļu spēku un garumu.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs atšķirt normālu stāju no patoloģiskas un normālu gaitas paternu no patoloģiska.

Kompetences

Spēs analizēt un izvērtēt stājas izmaiņas, ieteikt nepieciešamos vingrojumus muskuļu stiepšanai vai stiprināšanai.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.