Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:5 / 7.5
Kursa vadītājs:Dace Bērtule
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

• Apgūt zināšanas un prasmes muskuļu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanā, analīzē un terapeitisko pasākumu pamatojumā, izvēlē un pielietošanā.
• Apgūt zināšanas un praktiskās iemaņas stājas, gaitas un posturālās kontrole izvērtēšanā un analīzē, korekcijai.
• Sekmēt studējošo izpratni par pacientu izmeklēšanu un terapijas plānošanu SFK kontekstā.

Priekšzināšanas

Normālā anatomija, normālā fizioloģija, fizioterapijas pamati, kinezioloģija, motorās kontroles teorija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju rezultātā students spēs izklāstīt jēdzienus par muskuļu garumu un spēku, paskaidrot to izvērtēšanu, iespējamās izmaiņas un to iemeslus, spēs izskaidrot terapeitisko pasākumu izvēles principus; spēs analizēt muskuļu disbalansu; spēs izklāstīt teoriju par muskuļu koordinētu un secīgu darbību, izskaidrot to lomu kvalitatīvu kustību veikšanā un pozu kontrolē; students spēs aprakstīt normālu stāju un gaitu, paskaidrot to izvērtēšanu, iespējamās izmaiņas un iemeslus, izskaidrot terapeitisko pasākumu izvēles principus; spēs izskaidrot miofasciālo sāpju etioloģijas, patoģenēzes, klīnisko izpausmju un ārstēšanas pamatprincipus.

Prasmes

Studiju rezultātā students pratīs veikt muskuļu garuma un spēka testus, stājas un gaitas analīzi, posturālās kontroles izvērtējumu; pratīs izvēlēties un lietot atbilstošus terapeitiskos pasākumus muskuļu spēka uzlabošanai, muskuļu garuma atjaunošanai, muskuļu disbalansa korekcijai, koordinēta un secīga muskuļu darba, stājas, gaitas un posturālās kontroles uzlabošanai. Students spēs demonstrēt miofasciālo sāpju punktu palpāciju un mīksto audu tehnikas miofasciālo sāpju mazināšanā.

Kompetences

Studiju rezultātā students spēs sintizēt apgūtās zināšanas un prasmes novērtējot cilvēka fizisko funkcionālo stāvokli SFK kontekstā un pamatojoties uz funkcionālo testu rezultātiem un to interpretāciju, spēs izstrādāt un realizēt fizioterapijas programmu, ietverot terapeitiskos vingrojumus un mīksto audu tehnikas.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF3BakalaursObligātsDace Bērtule, Ruta Balode, Marita Spuntele-Kondrjakova, Ilze Markova
Fizioterapija, RFFN3BakalaursObligātsDace Bērtule, Ruta Balode, Ilze Markova, Marita Spuntele-Kondrjakova