Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Vija Siliņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.10.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:GMK_003LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vija Siliņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ģimenes medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Vija Siliņa
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 2. stāvs, 236., 237. kabinets, gmkatrsu[pnkts]lv, gmkatrsu[pnkts]lv, +371 29413956
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
1.-5 studiju kursā apgūtās zināšanas, jo īpaši, sabiedrības veselībā, iekšķīgajās slimībās, pediatrijā un garīgajā veselībā.
Mērķis:
Kursa mērķis ir papildināt un paplašināt informāciju par ģimenes medicīnu atbilstoši specialitātes daudzpusīgumam. Studiju kursa laikā tiek precizēta ģimenes medicīnas vieta veselības aprūpes sistēmā Latvijā un ārvalstīs.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Galvassāpes ģimenes ārsta praksē.Lekcijas1.00auditorija
2Polimorbiditāte un polifarmācijas riski pacientiem- senioriem.Lekcijas1.00auditorija
3Ģimenes ārsta taktika biežāk sastopamo akūto stāvokļu gadījumos.Lekcijas1.00auditorija
4 Medicīniskā dokumentācija ārsta praksē.Lekcijas1.00auditorija
5Cukura diabēta pacientu līdzestība ģimenes ārsta praksē.Lekcijas1.00auditorija
6 Ceļotāju vakcinācija un konsultācijas ģimenes ārsta praksē.Lekcijas1.00auditorija
7Muguras sāpes ģimenes ārsta praksē.Lekcijas1.00auditorija
8Speciālistu loma ģimenes medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
9Kardiotrenažieri, to izmantošanas iespējas pacientu aerobo darbaspēju paaugstināšanai".Nodarbības1.00sporta zāle
10Jaunākie aerobo darbaspēju testi, darbaspēju noteikšanas un izvērtēšanas metodes un iespējasNodarbības1.00sporta zāle
11Dzīves stila nozime veselībai mužāgārumāNodarbības1.00klīniskā bāze
12Ģimenes ārsta sadarbība hospitalizēta pacienta veselības problēmu risināšanā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti izmanto ieteikto literatūru, lai veidotu teorētiskās zināšanas, saskaņojot ar katedras personālu, izmanto katedras speciālistu rīcībā esošos simulatorus, medicīniskās ierīces un citus līdzekļus, lai attīstītu prasmes.
Vērtēšanas kritēriji:
Regulāra mutiska vai rakstiska zināšanu un prasmju kontrole nodarbību laikā. Ieskaite – gala pārbaudījums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas, kas ļaus: - nosaukt un aprakstīt ģimenes medicīnas specialitātē retāk sastopamās situācijas (invalīdi, mazturīgie, ar sociālajām problēmām utt.), - aprakstīt profilakses lomu ģimenes medicīnas un ceļošanas kontekstā (pieaugušo vakcinācija, riska grupu vakcinācija), - izklāstīt cilvēku veselības stāvokli pasaulē un Latvijā, - organizēt Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus saistībā ar veselības aprūpi.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: sekmīgi komunicēt ar dažādu paaudžu pacientiem, adekvāti novērtēt zāļu un ārstniecības paņēmienu reklāmas, izmantot internetā iegūstamo materiālu praktiskajā ģimenes ārsta darbībā un adekvāti novērtēt faktus un ieteikumus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais būs kompetents sadarboties ar pacientiem, pacientu tuviniekiem un kolēģiem speciālajos ģimenes medicīnas jautājumos, ievērojot medicīnas ētikas normas un respektējot pacientu tiesības.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2017 Joseph S. Esherick, Evan D. Slater, Jacob A. David
2DeGowin’s Diagnostic Examination, 10e Richard F. LeBlond, Donald D. Brown, Manish Suneja, Joseph F. Szot Copyright © 2015 by McGraw-Hill Education.
3CURRENT Diagnosis & Treatment: Family Medicine, Fourth Edition Copyright © 2015 by McGraw-Hill Education
4BATES' GUIDE TO PHYSICAL EXAMINATION AND HISTORY TAKING and skills of good interviewing;
5 Murtagh's General Practice, 6e;
Papildus literatūra
1Sunite Solvita, Kaspars Kroders. Latvijas primāras veselības aprūpes galvenās problēmas Eiropas reģiona veselības aprūpes stratēģisko mērķu kontekstāa. (Main Problems of Primary Health Care in Latvia in the Context of Strategic Goals in Health Care for the European Region). 2004.
2Veselību visiem 21.gadsimta. PVO, 2012.
3Muguras jostas daļas sāpju izmeklēšanas un terapijas taktika ģimenes ārsta praksē, Gulbis A. Traumatoloģijas un Ortopēdijas slimnīca, Mugurkaula ķirurģijas centrs. 2012
Citi informācijas avoti
1Family Mediciine
2IDF Clinical Practice Recommendations for managing Type 2 Diabetes in Primary Care. International Diabetes Federation - 2017
3Type 2 diabetes in adults: management NICE guideline [NG28
4Diabetes in pregnancy: management from preconception to the postnatal period NICE guideline [NG3]
52. TIPA CUKURA DIABĒTA ĀRSTĒŠANAS KLĪNISKĀS REKOMENDĀCIJAS, Latvijas Endokrinologu asociācija, 2016
6Ministru kabineta noteikumi Nr.265. 2006.gada 4.aprīlī, Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība
7Multimorbidity: clinical assessment and management NICE guideline [NG56
8Multimorbidity. World Health Organization 2016,Technical Series on Safer Primary Care
9Muguras lejas daļas sāpes primārajā veselības aprūpē, 25.02.2016. Nr. KV 01 - 2016
10Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management NICE guideline [NG59
11European guidelines for the management of acute nonspecific low back pain in primary care, Eur Spine J (2006) 15 (Suppl. 2): S169–S191 DOI 10.1007/s00586-006-1071-2
12European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain, Eur Spine J (2006) 15 (Suppl. 2): S192–S300 DOI 10.1007/s00586-006-1072-1
13Profilaktiskās apskates un izmeklējumi , 1. pielikums MK noteikumiem 1529 Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība
14WHO Recommendation on immunization – summary tables
15Valsts apmaksāta vakcinācija Latvijā (NVD)
16Vakcīnu apraksti / drug sescriptions for each vaccine