Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ģimenes medicīnas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Vija Siliņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:2. cikla (Maģistra)
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija

Mērķis

Kursa mērķis ir papildināt un paplašināt informāciju par ģimenes medicīnu, atbilstoši specialitātes daudzpusīgumam. Studiju kursa laikā tiek precizēta ģimenes medicīnas vieta veselības aprūpes sistēmā Latvijā un ārvalstīs.

Priekšzināšanas

1.-5 studiju kursā apgūtās zināšanas, jo īpaši, sabiedrības veselībā, iekšķīgajās slimībās, pediatrijā un garīgajā veselībā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas, kas ļaus:
• nosaukt un aprakstīt ģimenes medicīnas specialitātē retāk sastopamās situācijas (invalīdi, mazturīgie, ar sociālajām problēmām utt.),
• aprakstīt profilakses lomu ģimenes medicīnas un ceļošanas kontekstā (pieaugušo vakcinācija, riska grupu vakcinācija),
• izklāstīt cilvēku veselības stāvokli pasaulē un Latvijā,
• organizēt Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus saistībā ar veselības aprūpi.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs:
sekmīgi komunicēt ar dažādu paaudžu pacientiem, adekvāti novērtēt zāļu un ārstniecības paņēmienu reklāmas, izmantot internetā iegūstamo materiālu praktiskajā ģimenes ārsta darbībā un adekvāti novērtēt faktus un ieteikumus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais būs kompetents sadarboties ar pacientiem, pacientu tuviniekiem un kolēģiem speciālajos ģimenes medicīnas jautājumos, ievērojot medicīnas ētikas normas un respektējot pacientu tiesības.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF11MaģistrsIerobežota izvēleAinis Dzalbs, Marija Titova, Gunta Tīcmane, Zane Berga, Jānis Blumfelds, Jelizaveta Aleksejeva, Jeļena Daniļenko, Dārta Geižāne, Vija Siliņa, Ilze Skuja, Andris Pūce, Ilze Grauze
Medicīna, MF11MaģistrsIerobežota izvēleMarija Titova, Gunta Tīcmane, Jānis Zaļkalns, Līga Kozlovska, Sandra Gintere, Zane Berga, Jānis Blumfelds, Jelizaveta Aleksejeva, Dārta Geižāne, Jūlija Mališeva, Vija Siliņa, Ilze Skuja, Andris Pūce, Ilze Grauze, Ieva Vaivode