Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2016 - pašlaik

Katedras vadītāja p.i.

RSU Medicīnas fakultātes Ģimenes medicīnas katedra

Ģimenes medicīnas studiju programmas īstenošana​​

2012 - pašlaik

Pasniedzēja

RSU ģimenes medicīnas katedra, Rīga (Latvija)

Teorētiskās un praktiskās nodarbības latviešu un angļu valodā 6. studiju gada studentiem, sagatavojot nepieciešamos metodiskos materiālus un lekcijas​​

2011 - 2017

Stundu docētāja

SIA RAKUS, Rīga (Latvija)

Rezidentu teorētiskā apmācība, semināru vadīšana​​

2012 - 2017

Stundu docētāja

VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Rīga (Latvija)

Ārstu rezidentu praktiskā un teorētiskā apmācība; semināru, nodarbību vadīšana​​

2003 - pašlaik

Ģimenes ārste, arodslimību ārste, valdes locekle

V. Siliņas ārsta prakse / SIA Vija Med, Rīga (Latvija)

Primārā veselības aprūpe, obligātās veselības pārbaudes, arodslimnieku aprūpe, ārstu stažieru un medicīnas māsu praktiskā apmācība ārsta praksē​​

2000 - 2002

Ģimenes ārste, arodslimību ārste

Veselības centrs “Valeo Nami”, Rīga (Latvija)

Primārā veselības aprūpe​​

1998 - 2002

Ģimenes ārsts – rezidents / aizvietotājs

RSU / M. Siliņas ārsta prakse

1997 - 2000

Ārsts - voluntieris

RSU Darba vides un veselības institūts, Rīga (Latvija)

Arodslimnieku aprūpe; līdzdalība Darba vides un veselības institūta pētījumos un projektos​​

2001 - 2003

Sabiedrisko attiecību speciāliste

BO SIA “Daugavas fonds”, Rīga (Latvija)

Sabiedrības līdzdalības veicināšana Daugavas baseina apsaimniekošanas plāna izstrādes procesā saskaņā ar ES Ūdens struktūrdirektīvas principiem, t.sk., informatīvo materiālu sagatavošana un izplatīšana, semināru organizēšana un veicināšana, ieinteresēto pušu līdzdalības koordinēšana​​

1995 - 1997

Medicīnas māsa

Klīniskā ātrās medicīniskās palīdzības slimnīca, uzņemšanas nodaļa, Rīga (Latvija)

Pacientu aprūpe, dokumentācijas noformēšana​​

1999 - 2003

Projekta vadītāja

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

1. Projekts "Eiropas integrācijas procesa nodrošināšana Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā"; projekta administrēšana;

2. Projekts "Daugavas baseina apsaimniekošanas plāna izstrāde"; darbs sabiedrisko attiecību jomā.​​

2001 - 2002

Projekta administratore

Apvienoto Nāciju Attīstības programma, Rīga (Latvija)

Iepirkuma procedūras, semināru, dokumentu aprites organizēšana​​

1998 - 1999

Projektu vadītāja

BOVU “Vides projekti'', Rīga (Latvija)

- Projektu finansiālo un personāla resursu plānošana un vadība;

- Semināru un sanāksmju organizēšana;

- Vides aizsardzības likumdošanas aktu, starptautisko līgumu, MK noteikumu projektu un citu dokumentu koncepciju sagatavošana iesniegšanai Ministru kabinetā;

- Līdzdalība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas koordinēto Latvijas – ārvalstu kopprojektu izpildes nodrošināšanā​​

Izglītība

2011 - 2017

Doktora grāda pretendents

RSU Doktorantūras studiju programma "Medicīna"

1997 - 2000

Ģimenes ārsts

RSU TIF Rezidentūras programma ģimenes ārsta specialitātē

1991 - 1997

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas akadēmija, Medicīnas fakultāte

Sasniegumi

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Latvijas Ģimenes ārstu asociācija

Latvijas Arodslimību ārstu asociācija

individuālais biedrs World Organization of National Colleges, Academies and Academic

Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA)

Individuālais biedrs European General Practice Research Network (EGPRN)

Publikācijas - raksti

 • J.Avdotina, A.Mezecka-Oleinika, V.Silina, Z.Vitina. Pregnancy and live birth rates in women with endometriosis related infertility in Latvia. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology. - Vol.8, No.3 (2019, March), p.808-814. - http://dx.doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20190495  
 • Silina V, Kalda R. Challenges for clinical practice and research in family medicine in reducing the risk of chronic diseases. Notes on the EGPRN Spring Conference 2017 in Riga. Eur J Gen Pract. 2018;24(1):112-7.
 • Žīgure I., Siliņa V., Gintere S., Plotniece R., Harasimjuka D., Liepiņa L. Galvassāpes. Ģimenes ārsts vaicā, neirologs atbild. Doctus. 2018 Apr.
 • Silina V, Tessma MK, Senkane S, et al. Text messaging (SMS) as a tool to facilitate weight loss and prevent metabolic deterioration in clinically healthy overweight and obese subjects: a randomised controlled trial. Scand J Prim Health Care. 2017 Sep;35(3):262-270
 • Krievina G., Tretjakovs P., Skuja I., Silina V., Keisa L., Krievina D., Bahs G. Ectopic Adipose Tissue Storage in the Left and the Right Renal Sinus is Asymmetric and Associated With Serum Kidney Injury Molecule-1 and Fibroblast Growth Factor-21 Levels Increase. EBioMedicine, Volume 13, pp. 274-283.
 • Tīcmane G., Gintere S., Bridina L., Kozlovska L.,Kozlovska M., Silina V., Vīksna L., Krūmiņa A. Исследование QUALICOPC – Качество и доступность первичной медицинской помощи в Латвии (QUALICOPC Performance – The Quality and Accessibility of Primary Health Care in Latvia) .  Акушерство и гинекология №5 2016 год. ISSN 2412-5679 (Online), ISSN 0300-9092
 • Mackēvičs V., Mukāne M., Misiņa D., Siliņa V. Endokrinoloģija: ģimenes ārsts jautā speciālistam. Doctus. 2016 Feb, pp14, 16.-17
 • Siliņa V., Stoma I. Simptoms: nogurdināmība. Kā to kontrolēt?Doctus. - 2016 Feb.
 • Mintāle I., Ruža I., Siliņa V., Pildava S. Statīni ikdienas klīniskajā praksē – riski un ieguvumi. Doctus, 2012 Oct.

Tēzes

 • V. Silina, M. K. Tessma, S. Senkane, J. Danilenko, J. Snaidere, G. Bahs.  Association between omentin and chemerin levels and their changes within one year in non-morbid overweight and obese adults. Abstracts of Joint Event on 26th World Nutrition Congress & 15th Euro Obesity and Endocrinology Congress. June 17-18, 2019 London, UK. J Clin Nutr Diet 2019, Vol 06. p 38. Available at: http://www.imedpub.com/conference-abstracts/posters-accepte… 
 • V. Silina, M. K. Tessma, S. Senkane, J. Danilenko, G. Relationship between changes in omentin and chemerin levels and metabolic indices of obesity within one year in non-morbid overweight and obese adults. Abstract Book European General Practice Research Network Conference, Tampere, May 09-12, 2019, p.79. Available at: https://www.egprn.org/news/view/programme-book-of-the-tampere-meeting-published
 • V.Silina, M.K.Tessma, P.Tretjakovs, S.Senkane, G.Bahs. Effects of SMS text messaging on chemerin and omentin levels in clinically healthy overweight and obese individuals : results from RCT. Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.7. Available at:  http://conference2019.rsu.lv/sites/default/files/documents/…
 •  Milana Šušoka, Vija Siliņa, Zurabs Kecbaja, Jeļena Daniļenko. Opinion and participation of patients with colorectal cancer in colon cancer screening program, qualitative research. Abstract book “Health Sciences”. International Student Conference “Health and Social Sciences”. RSU. Riga. April 4-5. P.164.
 • Milana Sušoka, Vija Siliņa, Jeļena Daniļenko, Zurabs Kecbaja. Colorectal cancer patients views on how to improve the colorectal screening test compliance, qualitative research. Abstracts of the 61st International Scientific Conference of Dagavpils University. (Draft version)
 • Ūdre M., Silina V. Reasons why mothers refuse to vaccinate their daughters against human papillomavirus.  Abstract book “Health Sciences”. International Student Conference “Health and Social Sciences”. RSU. Riga. April 4-5. P.169.
 • Silina V; Terjajeva L; Danilenko J; Senkāne S; Bahs G. Beliefs of healthy overweight and obese individuals on weight loss facilitators. II European Forum on Prevention and Primary Care. Abstract Book. Porto. November 5-6, 2018. Available at:  https://www.mgfamiliar.net/EUROPREV/index     
 • Jakusenoka M, Silina V, Jakusenoks O, et al 123 The psychosocial effects of a planned prostate biopsy on men with increased prostate specific antigen and suspected prostate cancer BMJ Evidence-Based Medicine 2018;23:A58
 • Ševčenko M, Grigorjeva J, Silina V. Medical students' viewpoint for and against vaccination against influenza.  Abstract Book of Internationa Student Family Medicine Scientific and Practice Conference, Vilnius, April 6-7, 2018. P43. Available at:  http://www.mf.vu.lt/sites/default/files/biblioteka/files/bo…
 • Silina V.,Krievina G, Senkane S., Bahs G. Differences in chemerin levels between healthy overweight people with and without signs of fatty liver.  Abstracts of 20th Nordic Congress of General Practice, June 14-16, 2017, P29. Available at:  http://www.nordicgp2017.is/wp-content/uploads/2017/06/poste….
 • Silina V. State of the Art of Family Medicine/General Practice in Latvia.  European General Practice Research Network (EGPRN) (2017). "Abstracts from the EGPRN conference in Riga, Latvia, 11-14 May 2017. Theme: 'Reducing the risk of chronic diseases in general practice/family medicine'." Eur J Gen Pract 23(1): 227-240.
 • Ivanova K., Silina V. Patients' compliance to fecal occult blood test in Latvia.  European General Practice Research Network (EGPRN) (2017). "Abstracts from the EGPRN conference in Riga, Latvia, 11-14 May 2017. Theme: 'Reducing the risk of chronic diseases in general practice/family medicine'." Eur J Gen Pract 23(1): 227-240., id49. 
 • Terjajeva L., Silina V., Skurule I. Impact of intervention on the number of cervical cancer screens - a randomized controlled pilot study.  European General Practice Research Network (EGPRN) (2017). "Abstracts from the EGPRN conference in Riga, Latvia, 11-14 May 2017. Theme: 'Reducing the risk of chronic diseases in general practice/family medicine'." Eur J Gen Pract 23(1): 227-240., id72
 • Puce M., Silina V. Iron deficiency and anemia in prophylactic examinations of 1 year old children. Abstract Book European General Practice Research Network Conference, Riga, May 11-14, 2017, id111.
 • Siliņa V., Tessma M.K., Tretjakovs P., Krieviņa G., Snaidere. J., Bahs G. Differences in omentin levels between healthy overweight people with and without signs of fatty liver. Abstract Book of 20th WONCA Europe Conference, Istanbul, October 22-25, 2015.
 • Siliņa V., Tessma M.K., Jakobsone I., Bahs G. Differences in total and high density lipoprotein cholesterol reduction between healthy overweight people with and without signs of fatty liver. Abstracts of 19th Nordic Congress of General Practice, June 16-18, 2015, page 128.
 • Siliņa V., Tessma M.K., Tretjakovs P., Krieviņa G., Bahs G. Paired mean differences in TC, HDLC and TC/HDLC levels in healthy overweight people receiving and not receiving an SMS communication within a year. RSU Zinātniskās konferences tēzes 2015. 146.lpp.
 • Krieviņa G., Skuja I., Siliņa V., Tretjakovs P. Serum Fibroblast Growth Factor (FGF) 21 Associated with Renal Sinus Fat Increase Independent of Total Intraabdominal Obesity. RSU Zinātniskās konferences tēzes 2015. 170.lpp.
 • Siliņa V., Tessma M.K., Tretjakovs P., Krieviņa G., Bahs G. Differences in weight, BMI and waist circumference reduction between healthy overweight people with and without signs of fatty liver. Abstract Book of 19th WONCA Europe Conference New Routes for General Practice and Medicine 2014, Lisbon. Page 679.
 • Siliņa V., Tessma M.K., Tretjakovs P., Krieviņa G., Bahs G. Differences in weight and waist circumference reduction between people of different homa-ir among clinically healthy overweight and obese individuals. RSU Zinātniskās konferences tēzes 2014. 84.lpp .
 • Siliņa V., Tessma M.K., Jakobsone I., Krieviņa G., Bahs G. Differences between HOMA-IR, TC/HDL-C, LDL-C, CRP levels and waist circumference in clinically healthy Latvian individuals with and without NAFLD. Abstracts of 18th Nordic Congress of General Practice 2013, page 84.
 • Siliņa V., Tessma M.K., Jakobsone I., Bahs G. Gender related differences of waist, insulin resistance index, atherogenic index and hepatic density and their predictive value regarding NAFLD. Abstracts of 18th Nordic Congress of General Practice 2013, page 85.
 • Krieviņa G., Skuja I., Siliņa V., Tretjakovs P. Seruma adhēzijas molekulu saistība ar zemādas un viscerālo tauku segmentāru lokalizāciju. RSU Zinātniskās konferences tēzes 2013. 160.lpp
 • Siliņa V., Tessma M.K., Jakobsone I., Bahs G. Correlation among anthropometric, liver transferase and hepatic density values in clinically healthy overweight and obese men and women. RSU Zinātniskās konferences tēzes 2013. 156.lpp.
 • Užāns A., Rimjāne N., Siliņa V., Tuzika B., Užāne G., Andrēziņa R. Somatoformu traicējumu novērtējums skolas vecuma bērniem Rīgā. Latvijas Ārstu kongresa tēzes, Rīga, 2013.
 • Skuja I., Krievina G., Silina V., Stukena I., Tretjakovs P., Lejnieks A. Association Between HDLC/LDLC Ratio and MCP1. Pasaules lipidoloģijas kongresa tēzes. 6.-8.decembris, 2012.
 • Krievina G., Skuja I., Silina V., Jurka A., Tretjakovs P., Stukena I., Lejnieks A. Gender specific associations between plasma biomarker levels and endothelial function in insulin resistant men and women. 6. Baltijas endokrinoloģijas kongresa tēzes. 24.-25.augusts, 2012. (Oral presentation)
 • I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, V.Siliņa, I.Skuja, A.Lejnieks. Sirds frekvences korelācijas ar pulsa spiedienu. RSU Zinātniskās konferences tēzes 2012. 329.lpp.
 • I.Stuķēna, A.Kalvelis, G.Bahs, V.Siliņa, I.Skuja, A.Lejnieks. Pulsa spiediena korelācijas ar tradicionālajiem kardiovaskulāro slimību riska faktoriem. RSU Zinātniskās konferences tēzes 2012. 328.lpp.
 • Mintāle I., Ruža I., Siliņa V., Pildava S. Statīni ikdienas klīniskajā praksē – riski un ieguvumi. Doctus, 2012 Oct.
 • I.Stuķēna, G.Bahs, A.Kalvelis, V.Siliņa, A.Lejnieks. “Augsta blīvuma lipoproteīnu holesterīna sasitība ar iekaisuma un metabolo pārmaiņu rādītājiem metabolā sindroma gadījumā. RSU zinātniskās biedrības konferences tēzes. Rīga. 2011.
 • V.Siliņa, L.Matisāne, D.Sprūdža, M.Baķe. “Pārskats par kokapstrādes rūpniecībā strādājošo veselības stāvokli un tā saistību ar darba apstākļiem.” Rīgas Stradiņa universitātes Studentu zinātniskās biedrības  konferences tēzes. Rīga. 1996.
 • L.Matisāne, V.Siliņa, I.Vanadziņš, M.Eglīte. “Latvijas medicīnas darbinieku kaitīgie darba faktori un darba spēju novērtējums.” Rīgas Stradiņa universitātes Studentu zinātniskās biedrības  konferences tēzes. Rīga. 1998.

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

12.-16.09.2017.

EURACT (European Academy of Teachers in General Practic/Family ) 6. Janko Kersnik starptautiskais seminārs apmācīttiesīgajiem ārstiem par tēmu “How to teach and deal with uncertainty in family medicine”, Bled, Slovēnija

25.08.2017.

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas Jauno ģimenes ārstu nodaļas atklāšanas sēde “Jaunākie sasniegumi zinātnē un praksē - izcilībai ģimenes medicīnā”. Mutiska uzstāšanās par tēmu “Mūsdienīga ģimenes medicīna”, Rīga.

14.-16.06.2017.

Ziemeļvalstu ģimenes medicīnas kongress. Piedalīšanās ar tēzēm, stenda referātu. Reikjavika

25.-27.05.2017

EURACT (European Academy of Teachers in General Practic/Family ) Leonardo 1. līmeņa kursi pasniedzējiem ģimenes medicīnā, Tesaloniki, Grieķija

11.-14. 05. 2017.

EGPRN (European General Practice Research Network) konference par tēmu “Reducing the Risk of Chronic Diseases in General Practice/Family Medicine”. Piedalīšanās ar lekciju, stenda referātiem. Rīga

22.-25.10.2015.

20. Eiropas ģimenes medicīnas konference (WONCA). Piedalīšanās ar stenda referātu. Stambula

26.-27.03.2015.

Rīgas Stradiņa universitātes 14. zinātniskā konference, piedalīšanās ar zinātnisku darbu – tēzes, stenda referāts. Rīga.

16.-18. 06.2015.

19. Ziemeļvalstu ģimenes medicīnas kongress. Piedalīšanās ar tēzēm, stenda referātu. Gēteburga.

26.-28.09.2014.

EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners Association) konference. Piedalīšanas un sēdes vadīšana. Rīga.

28.-30.07.2014

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna. Pirmsslimnīcas etaps. Latvijas Ārstu biedrība.Rīga.

2.-5.07.2014.

19. Eiropas ģimenes medicīnas konference (WONCA). Piedalīšanās ar stenda referātu. Lisabona

10.-11.04.2014.

Rīgas Stradiņa universitātes 13. zinātniskā konference, piedalīšanās ar zinātnisku darbu – tēzes, stenda referāts. Rīga.

11.-12.10.2013.

Medicīniskās statistikas pamatkurss. RSU. Rīga.

19.-21.09.2013.

Latvijas Ārstu kongress 2013. Piedalīšanās ar tēzēm. Rīga

06.-07.09.2013.

12. Baltijas valstu konference „Vakcinācijas diena". Rīga 21.-24.08.2013.

18. Ziemeļvalstu ģimenes medicīnas kongress. Piedalīšanās ar tēzēm, stenda referātu. Tampere.

26.03.2013.

SPSS programmas izmantošana medicīnisko datu statistiskā apstrādē. RSU. Rīga.

21.-22.03.2013.

Rīgas Stradiņa universitātes 12. zinātniskā konference, piedalīšanās ar zinātnisku darbu – tēzes, stenda referāts. Rīga.

27.-28.09.2012

Bērnu endokrinoloģija. RSU Tālākizglītības fakultāte. Rīga.

6.-8.09.2012.

Seminārs "Apmācītāju skola ģimenes medicīnā", ImPrim projekta IV darba paketes „Pasākumi profesionālās attīstības primārajā veselības aprūpē uzlabošanai un saskaņošanai: apmācītāju skola" ietvaros, Rīga

30.05.-01.06.2012.

Motivējošā konsultēšana un komandas darbs, Baltijas jūras valstu ģimenes ārstu un māsu seminārs ImPrim – Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems programmas ietvaros, 2 daļa. Turku, Somija

29.-30.03.2012

Rīgas Stradiņa universitātes 11. zinātniskā konference, piedalīšanās ar zinātnisku darbu – tēzes,

stenda referāts. Rīga.

30.11.-01.12.2011.

Bērnu infekcijas – profilakse, diagnostika, terapija. BARN (Baltic Antibiotic Resistance collaborative Network). Viļņa. Lietuva.

30.-31.05.2012.

Motivējošā konsultēšana un komandas darbs, Baltijas jūras valstu ģimenes ārstu un māsu seminārs ImPrim - Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems programmas ietvaros, 1 daļa. Turku, Somija

Aprīlis 2011

"Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos", Eiropas Sociālais fonds, Rīga, RSU

14.-15.04, 2011.

Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference, piedalīšanās ar zinātnisku darbu – tēzes, stenda referāts. Rīga

04.06.2008.

Laba klīniskā prakse, Medikamentu informācijas centrs, Rīga

07.11.2009.

Latvijas gastroenterologu kongress. Rīga.

Maijs 2009.

Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas kursi "Pediatrija ģimenes ārstiem". Rīga.

Janvāris 2009.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība un katastrofu medicīna. VM Katastrofu medicīnas centrs. Rīga.

Septembris, oktobris 2008.

Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas kursi "Psihoterapija ģimenes ārstiem". Rīga.

Februāris, marts 2008.

Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas kursi "Elektrokardiogrāfija ģimenes ārstiem". Rīga.

Novembris, 2003.

Latvijas Homeopātu asociācijas kursi "Homeopātija", Rīga.

10.-16.12.00.,

"Zalcburgas – Duke seminārs ģimenes medicīnā", Amerikas – Austrijas Fonds, Sorosa Fonds, Zalcburga

26.02.- 16.12.00.,

"Pamatizglītības kurss sāpju terapijā", Latvijas sāpju izpētes un ārstēšanas asociācija, Rīga

2000. gada janvāris – maijs

"Laboratoriskās un funkcionālās diagnostikas kurss", AML/RSU Patoloģiskās fizioloģijas katedra, Rīga

3.-5.03.99.,

"Aroda kancerogēni", Dānijas Arodveselības institūts un Rīgas Stradiņa universitātes Darba vides un veselības institūts, Rīga

23.-25.02.98.,

"Vides un aroda toksikoloģija", Dānijas Arodveselības institūts un Rīgas Stradiņa universitātes Darba vides un veselības institūts, Rīga

6.-8.04.98,

"Aroda alergoloģija", Somijas Arodveselības institūts, Dānijas Arodveselības institūts, Rīgas Stradiņa universitātes Darba vides un veselības institūts. Rīga

26.03.1998.

Rīgas Stradiņa universitātes Studentu zinātniskās biedrības konference. Piedalīšanās ar zinātnisku darbu. Rīga.

1997.g novembris

"Arodveselības pamati", NIVA, Tallina

1.-5.09.97.

"Rietumu perspektīvas attīstība darba higiēnā Latvijas Republikas mācību spēkiem", Rīgas Stradiņa universitātes Darba vides un veselības institūts Kanādas valdības sponsorētās programmas ietvaros. Rīga

19.12.1996.

Rīgas Stradiņa universitātes Studentu zinātniskās biedrības konference. Piedalīšanās ar zinātnisku darbu. Rīga.

Kursi

Interaktīvās pašmācības aktivitātes medicīnā:

Evisit un LĀB tālākizglītības lekcijas internetā

BMJ Learning tālākizglītības moduļi internetā.

Medscape CME tālākizglītības moduļi internetā

Kursi citās jomās

7.-9.03.01.,Viļņa "Darbs ar masu mēdijiem", Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra

5.-9. 11.00.,Rīga"Programmatūras ArcView 3 pamati", SIA Datorkarte

14.- 16. 06.00.,Rīga"Ievads semināru veicināšanā", SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment"

25.-26.01.99., Sigulda, "Vadība un menedžments", LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

27.11.- 2.12.98., Sigulda."Vadība un menedžments", 2.daļa, BEF (Baltijas Vides forums)

9.-13.09.98., Jūrmala,"Vadība un menedžments", 1.daļa, BEF (Baltijas Vides forums)

24.-25.11.98.,Brisele, "Eiropas Savienības likumdošana", TAIEX (Tehniskās palīdzības informācijas apmaiņas birojs)

Pedagoģiskā darbība

VSIA Paula Stradiņa KUS un RAKUS ģimenes medicīnas un internās medicīnas rezidentu prakstiskā apmācība – no 2011. gada

RSU ģimenes medicīnas katedras stundu docētāja (6. kurss) – no 2011. gada oktobra

Ārsta stažiera apmācība ģimenes ārsta specialitātē – 2010. gads

Ambulatoro medicīnas māsu prakses vadīšana darba vietā – 2010., 2011., 2017. gads

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadītāja