Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Inese Lācīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Internā medicīna

Mērķis

Students apgūs zināšanas par slimību iemesliem un riska faktoriem, slimību attīstības mehānismiem, simptomu rašanās mehānismiem, slimību simptomiem, sindromiem, diagnostikas metodēm, iespējamām komplikācijām, ārstēšanas un profilakses principiem, neatliekamās palīdzības sniegšanu akūtās situācijās.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija un patoloģiskā fizioloģija, propedeitika, farmakoloģija un klīniskā farmakoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās iekšķīgo slimību etioloģiju un patoģenēzi, atpazīs un definēs klīniskos simptomus un sindromus, varēs nosaukt un aprakstīt diagnostikas metodes (anamnēzes dati, pacienta fizikālā izmeklēšana, laboratoriskie un instrumentālie izmeklējumi) un slimību ārstēšanas principus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs pielietot teorētiskās zināšanas slimību diagnostikā un ārstēšanā: veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu, veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu (apskate, palpācija, perkusija, auskultācija), noteikt vitālos rādītājus un attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju, pratīs novērtēt laboratorisko un instrumentālo izmeklējumu rezultātus, apkopot iegūtos datus, attiecināt slimības diagnozi un noformēt slimības vēstures fragmentus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi identificēt slimību un sindromu klīniskās pazīmes un diferencēt tās pēc smaguma un bīstamības pakāpes, analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli. Patstāvīgi veikt ārsta palīga pienākumus, kas saistīti ar pacienta ārstēšanu, aprūpi un psiholoģisko atbalstu.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP4Pirmais līmenisObligātsKrista Ošeniece
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs, LFAP3Pirmais līmenisObligāts