Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Marika Lotko
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Mērķis

Veidot Labklājības un sociālā darba katedras studentu zināšanas un izpratni par ielu sociālā darba attīstību Latvijā un pasaulē, ielu sociālā darbinieka mērķi, uzdevumiem un nepieciešamajām zināšanām, darbu ar dažādām mērķa grupām, ielu sociālā darba programmu izstrādi.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais spēs:
• aprakstīt ielu sociālā darba attīstību pasaulē un Latvijā;
• atpazīt ielu sociālā darba formas un raksturot to atšķirības;
• aprakstīt ielu sociālā darbinieka mērķa grupas;
• aprakstīt ielu sociālā darbinieka uzdevumus;
• izskaidrot ielu sociālā darba nozīmi darbā ar klientu.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais spēs:
• novērtēt ielu sociālā darbinieka mērķa grupas vajadzības;
• izstrādāt klientu vajadzībām atbilstošu sociālās rehabilitācijas plānu;
• pielietot iemaņas sadarbības veidošanā ar klientu (sākotnējā kontakta dibināšana, savstarpējā komunikācija u.c.);
• organizēt preventīvus pasākumus dažādām ielu sociālā darba mērķa grupām.

Kompetences

Spēj aprakstīt ielu sociālā darba attīstību pasaulē un Latvijā, ielu sociālā darba mērķa grupas. Spēj formulēt svarīgākos jēdzienus ielu sociālajā darbā. Spēj analizēt ielu sociālā darba mērķa grupas sociālās problēmas, kā arī analizēt ielu sociālā darba aktivitāšu nepieciešamību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD5BakalaursObligātsMarika Lotko