Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Dita Rietuma
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar pasaules kinomākslas vēstures un teorijas pamatiem un galvenajiem virzieniem, lai nodrošinātu studējošo vispārējā humanitārā redzesloka paplašināšanu, kā arī iepazīstinātu ar masu komunikācijas līdzekļa – kino – valodas pamatprincipiem, funkcijām un nozīmīgākajiem stilistiskajiem virzieniem, kā arī dominējošajām teorētiskajām koncepcijām. Kursā iegūtās zināšanas padziļinās izpratni par mūsdienu komunikācijas un mediju vēsturi, kā arī nozīmi Eiropas un pasaules kultūras attīstības kontekstā.
Kursa ietvaros studenti iepazīsies ar pasaules kinomākslas attīstības posmiem (1895–1950), nozīmīgākajiem pavērsieniem – kino rašanos, kino kā mākslu un industriju, kino auditoriju izveidošanos, kino valodas un naratīva attīstību, nacionālo kino skolu aizsākumu, kino reālismu un tā alternatīvām. Studenti tiks iepazīstināti ar izcilākajiem kinomākslas paraugiem – brāļu Limjēru un Ž.Meljesa īsfilmām, D.V. Grifita pilnmetrāžas filmu "Neiecietība", R.Vinē filmu "Doktora Kaligari kabinets", F.V. Mūrnava filmu "Nosferatu", M.Kērtica filmu "Kasablanka", S.Eizenšteina un O.Velsa u.c. darbiem, kas raksturo kino vēstures attīstību, kā arī iegūs izpratni par kino valodas attīstību un tās ietekmi uz mūsdienu audiovizuālās komunikācijas telpu.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studenti:
• Atpazīst un izprot kinomākslas attīstības galvenos posmus un stilistiskos virzienus (līdz XX gs. 40.–50. gadiem).
• Analizē kinomākslas un sabiedrības attīstības mijiedarbību.
• Nosauc un raksturo kinomākslas būtiskākos virzienus, kā arī teorētiskās analīzes pieejas.
• Izprot kino valodas uzbūves principus un to izmantojumu dažādos laika posmos un dažādu nacionālo skolu tradīcijās.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studenti:
• Atpazīst dažādas kinomākslas skolas.
• Novērtē kinomākslas ietekmi uz mūsdienu masu medijiem.
• Analizē kino autorus un kinomākslas paraugus.
• Interpretē kinomākslas ietekmi uz sabiedrības komunikāciju.
• Izmanto kinomākslas vēstījumu pieejas multimediju komunikācijā.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studenti:
• Izvērtē audiovizuālos darbus filmās, kas tapušas dažādos laika posmos.
• Prot atpazīt atšķirīgu kinovalodas izmantojumu.
• Prot orientēties klasiskos kinovalodas principos, kā arī tiem alternatīvajā modernisma principu izmantojumā.
• Izprot galvenos kinomākslas attīstības posmus un dominējošos stilistiskos principus.
• Prot saskatīt mūsdienu audiovizuālās kultūras saikni ar būtiskiem kinomākslas attīstības posmiem, un dažādos laika posmos veiktajiem teorētiskajiem un praktiskajiem sasniegumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2022. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FON1BakalaursIerobežota izvēleDita Rietuma
Fotogrāfija, FO3BakalaursIerobežota izvēleDita Rietuma
Multimediju komunikācija, MK1BakalaursObligātsDita Rietuma
Multimediju komunikācija, MKN1BakalaursObligātsDita Rietuma
Sabiedriskās attiecības, SA1BakalaursObligātsDita Rietuma
Žurnālistika, ZR1BakalaursObligātsDita Rietuma