Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Pediatrijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilze Grope
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Pediatrija

Mērķis

Studiju kursā „Ievads pediatra prasmēs” studējošais apgūst vesela bērna organisma strukturālās un funkcionālās īpatnības, augšanas un attīstības likumsakarības, veselības veicināšanas principus bērniem no dzimšanas līdz 18 gadiem.
Studiju kurss veido nepieciešamās prasmes un attieksmi šo zināšanu pielietošanai, uzsākot studiju programmas “Neonatoloģija” un „Bērnu slimības”.

Priekšzināšanas

Humanitāro un sociālo zinību disciplīnās, kas attīsta studējošo kritiski radošās domāšanas prasmes, izpratni par cilvēku kā dzīvu būtni un tā nozīmi sabiedrībā;
Svešvalodās (krievu, angļu vai vācu, latīņu);
Preklīniskajās disciplīnās: cilvēka anatomijā, fizioloģijā, šūnu un medicīniskajā bioloģijā, mikrobioloģijā, embrioloģijā, ģenētikā, parazitoloģijā, medicīniskajā un biofizikā, medicīniskajā ķīmijā, histoloģijā;
Medicīnas terminoloģijā latviešu, angļu, krievu un latīņu valodā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa „Ievads pediatra prasmēs” prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus:
Raksturot Pediatrijas vietu medicīnā, attīstības virzienus, bērna veselības stāvokli Latvijā; raksturot bērna vecuma posmus; paskaidrot anamnēzes nozīmi un tās izziņas procesa īpatnības bērna vecumā, vesela bērna augšanu un fizisko attīstību, kā arī bērna motorikas attīstību dažādos vecuma posmos; aprakstīt bērna psihosociālo attīstību, uztveres, valodas un personības veidošanos; paskaidrot veselības veicināšanas principus.
Raksturot gremošanas sistēmas strukturālās un funkcionālās īpatnības bērniem, izmeklēšanas metodiku un semiotiku.
Raksturot asinsrades sistēmas īpatnībām dažādos vecumposmos.
Raksturot nervu sistēmas veidošanos antenatālā periodā un attīstību pēc dzimšanas, tās strukturālās īpatnības bērna vecumā; garīgo attīstību, tās novērtēšanas kritērijus; bērna motoro attīstību.
Aprakstīt psihosociālo attīstību, uztveri, valodas veidošanos; personības veidošanos, tās kritērijus;
raksturot nieru un urīnizvadceļu sistēmas anatomiski fizioloģiskās īpatnības bērniem dažādos vecumposmos.
Aprakstīt sirds – asinsvadu sistēmas īpatnības abērniem, šīs sistēmas izmeklēšanas īpatnības bērniem.
Paskaidrot pubertātes vecumposma fizioloģiju; dzimumdiferenciāciju, saprast bērna dzimumattīstības izvērtēšanu.
Paskaidrot augšanas procesu regulāciju dažādos vecuma posmos.

Prasmes

Formulēt atslēgas vārdus, orientēties mācību grāmatās un interneta datu bāzēs, lai atrastu nepieciešamo informāciju par veselu bērnu.
Izmeklēt veselu bērnu, kā arī izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem; veikt mērījumus bērna fiziskās aktivitātes novērtēšanai.

Kompetences

Studējošais pratīs atrast bērna vecumam atbilstošu saskares formu, savākt anamnēzi, veikt klīnisko izmeklēšanu novērtējot novirzes no normas, rezultātus dokumentēt pacienta apskates protokolā un ziņot par to kolēģiem, lietojot medicīnā pieņemto terminoloģiju, ievērojot ētikas principus un prasības fizisko personu datu aizsardzībai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsIerobežota izvēleIlze Grope, Ieva Puķīte, Sandra Derkevica, Iveta Dzīvīte-Krišāne, Jurgita Gailite, Liene Smane, Pauls Sīlis, Jevgēnija Petruhina
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF5MaģistrsIerobežota izvēleIlze Grope