Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Lolita Vija Neimane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:SUUK_150LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; UzturzinātneMērķauditorija:Ārstniecība; Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lolita Vija Neimane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sporta un uztura katedra
Struktūrvienības vadītājs:Una Veseta
Kontaktinformācija:Rīga, Cigoriņu iela 3, suukatrsu[pnkts]lv, suukatrsu[pnkts]lv, +371 67611559
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
nav
Mērķis:
Veidot izpratni par uztura speciālista profesiju, darbības jomām, darba iespējām, pētniecības virzieniem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Pētniecības idejas un virzieni uztura zinātnē.Lekcijas10.00auditorija
2Pētniecības idejas un virzieni uztura zinātnē.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studentam patstāvīgi jāstudē norādītās literatūras avoti, patstāvīgi jāsagatavo atsevišķas uzturzinātnes tēmas, kas tiek kolektīvi apspriestas un izvērtētas semināru laikā.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un semināru apmeklējums, ieskaites nodarbības apmeklējums, iesaistīšanās diskusijās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti: - spēs aprakstīt Uzturzinātnes kā zinātnes mērķus, uzdevumus; - spēs raksturot Uzturzinātnes darbības virzienus; - spēs izklāstīt uztura speciālistu profesionālās darbības virzienus.
Prasmes:Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izmantot gūtās zināšanas, veidojot savus mērķus uzturzinātnes jomā.
Kompetences:Veiksmīga studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izmantot gūtās zināšanas gan studiju procesā, gan vēlākajā profesionālajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Zariņš, Zigurds. Neimane, Lolita. Uztura mācība. 5., pārstrād. un papild. izd. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2009 464 lpp. ; 28 cm. ISBN 9789984450742.
2Handbook of nutrition and food / edited by Carolyn D. Berdanier, Johanna T. Dwyer, David Heber. Third edition. [2013], 2014. xxi, 1113 pages : il., tab. ; 29 cm. ISBN 9781466505711 (hardcover).
3Kasper, Heinrich Ernährungsmedizin und Diätetik / Heinrich Kasper ; unter Mitarbeit von Walter Burghardt. 12., überarb. Aufl. München : Elsevier/Urban & Fischer, 2014. XVI, 652 lpp. : il., tab. ISBN 9783437420139
4Krause's food & the nutrition care process / [edited by] L. Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, Janice L. Raymond. 13th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, 2012. xix, 1227 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN 9781437722338 (hbk.).
5Krause’s food & nutrition therapy / edited by L. Kathleen Mahan and Sylvia Escott-Stump. 12th ed. St.Louis : Elsevier Saunders, 2008. xxiv, 1352 lpp. : il. ISBN 9781416034018.
Papildus literatūra
1Cardiovascular diseases : nutritional and therapeutic interventions / edited by Nilanjana Maulik. Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis, 2013. xxviii, 586 lpp. : il. ; 26 cm. ISBN 9781439882009 (hardcover).
2Handbook of clinical nutrition and stroke / Mandy L. Corrigan, Arlene A. Escuro, Donalds F. Kirby, editors. New York : Humana Press, 2013. xxix, 310 lpp. : il., tab. Nutrition and Health . ISBN 9781627033794.
3Skutelis, Antons, Zāļu un uztura mijiedarbība un blaknes / Antons Skutelis, Ilze Bārene. Rīga : Medicīnas apgāds, 2013 54 lpp. : il., tab. ; 21 cm. ISBN 9789984813561.
4Lejnieks, Aivars, Viss par sāli : pārmēra sāls lietošanas kaitējumi veselībai / Aivars Lejnieks, Andrejs Kalvelis. [Rīga] : Latvijas Hipertensijas biedrība, 2011. 33 lpp. : il., tab. ; 21 cm.
5Advancing dietetics and clinical nutrition / edited by Anne Payne, Helen Barker. Edinburgh ;New York : Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. xiii, 382 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9780443067860 (pbk.).
6Rubana, Inta Māra. Uzturs fiziskā slodzē / Inta Māra Rubana. [Rīga] : RaKa, [2010]. 200 lpp. : il., tab. ; 23 cm. ISBN 9789984460956.
7Sirds un virtuve / [Andreja Ērgļa un Ivetas Mintāles redakcijā]. Rīga : Latvijas Inovatīvās medicīnas fonds, 2010. 141 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9789984399645 (spirāliesējumā).
8Selga, Guntars. Enterālā ēdināšana / Guntars Selga. [Jūrmala : GSE], 2009 320 lpp. : il. ; 21 cm. ISBN 9789934805301.
9The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response. Проблема ожирения в Европейском регионе ВОЗ и стратегии ее решения / Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро ; под редакцией: Francesco Branca, Haik Nikogosian и Tim Lobstein. Копенгаген :
10Европейское региональное бюро ВОЗ, 2009. xiii, 392 lpp. : diagr. Pieejams arī tiešsaistē: http://www.euro.who.int/document/e90711R.pdf ISBN 9789289044080 (print).
11Wills, Judith. Bērnu uzturs / Judīte Vilsa ; no angļu valodas tulkojusi Ilona Brīvmane. Rīga : Jāņa Rozes apgāds, c2009 286 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9789984232867.
12Aivars, Juris Imants, Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā : starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne" : mācību materiāls / Juris Imants Aivars, Līga Ozoliņa-Moll. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2008. 147 lpp. : il. ; 29 cm. ISBN 9789984825991.
13Oxford handbook of gastrointestinal nursing / edited by Christine Norton ... [et al.]. Oxford ;New York : Oxford University Press, 2008. xvii, 734 lpp. : il., tab. Oxford handbooks in nursing . ISBN 9780199298655 (pbk.).
14The essential handbook of eating disorders / edited by Janet Treasure, Ulrike Schmidt, Eric van Furth. Southern Gate, Chichester ;Hoboken, NJ : Wiley, c2005. xxi, 238 lpp. : tab., graf. ISBN 0470014636.
Citi informācijas avoti
1www.vm.gov.lv
2www.ldusa.lv
3http://www.who.int/en/