Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Jānis Rušenieks
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Piedāvāt studējošajiem iespēju papildināt zināšanas intelektuālā īpašuma tiesību jomā, akcentējot mūsdienu tendences, īpaši intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un ievērošanas specifiku digitālajā vidē.

Priekšzināšanas

Civiltiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības (rūpnieciskais īpašums, autortiesības, blakustiesības).

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt padziļinātas zināšanas par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības specifiku digitālajā vidē, tostarp ievērojot tiesiskā regulējuma specifiku Latvijas Republikā, ES, pasaulē, kuras nodrošina pamatu pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.

Prasmes

Spēj identificēt intelektuālā īpašuma tiesību specifiku un pārkāpumus, īpaši digitālajā vidē, un ieteikt risinājumus, lai nodrošinātu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Apūstot studiju kursu, studējošais spēj argumentēt un arī izskaidrot attiecīgās intelektuālā īpašuma jomas sarežģītus terminus un diskutēt ar jomas speciālistiem.

Kompetences

Spēj kritiski analizēt prakses piemērus, sniegt pamatotu risinājumu intelektuālā īpašuma aizsardzībai digitālajā vidē. Pabeidzot studiju kursu, studējošais spēj konstruktīvi analizēt ar intelektuālo īpašumu saistītos tiesiskos procesus, diskutēt un pamato savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēleJānis Rušenieks
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēleJānis Rušenieks
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēleJānis Rušenieks
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēleJānis Rušenieks
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēleJānis Rušenieks
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēleJānis Rušenieks
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēle