Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Valoda
Latviešu
Vadītājs
Ilze Ansule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_063LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; PediatrijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Ansule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, histoloģija, fizioloģija un mikrobioloģija.
Mērķis:
Apgūt spēju atbalstīt un veicināt zīdīšanu iespējami agrīnā pēcdzemdību periodā un visu bērna zīdīšanas laiku. Sniegt atbalstu un palīdzību sievietei iespējamo problēmu un komplikāciju gadījumā visā zīdīšanas periodā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Krūts dziedzeru attīstība. Laktācijas process, tā fizioloģija.Lekcijas1.00auditorija
2Mātes piena sastāvs. Veiksmīgas zīdīšanas priekšnoteikumi.Lekcijas1.00auditorija
3Zīdīšanas uzsākšana. Zīdīšanas tehnika un vadīšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Priekšlaicīgi dzimušu bērnu zīdīšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Krūts dziedzeru iekaisums un zīdīšana. Mātes slimības un zīdīšana.Lekcijas1.00auditorija
6Zīdīšanas priekšrocības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Ekskluzīvā zīdīšana. Laktācijas amenoreja.Lekcijas1.00auditorija
8Bērna zīdīšanas pozas.Nodarbības1.00MITC
9Bērnu zīdīšana stacionārā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Zīdīšanas kontrindikācijas.Lekcijas1.00auditorija
11Mātes piena atslaukšana, uzglabāšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Mātes uzturs laktācijas period.Lekcijas1.00auditorija
13Jaundzimušais, tā raksturojums.Lekcijas1.00auditorija
14Zīdīšanas atbalsts ģimenē.Nodarbības1.00auditorija
15Zīdīšanu veicinošie pasākumi.Nodarbības1.00auditorija
16Mākslīgā ēdināšana, tās ietekme uz bērnu.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Praktisko iemaņu attīstība, izmantojot mulāžas; modelēto situāciju risināšana un analīze; veikto pētījumu prezentācija un analīze par laktāciju un jaundzimušo barošanu.
Vērtēšanas kritēriji:
-Teorētisko zināšanu pārbaude (tests no 30 daudzatbilžu jautājumiem). -Praktisko zināšanu pārbaude – uzdevums uz mulāžas, simulācija, situāciju uzdevumi stacionārā. -Nodarbību apmeklējuma un līdzdalības vērtējums. Galīgajā vērtējumā testa rezultāta īpatsvars ir 30% no kopējā vērtējuma, Galīgajā vērtējumā praktiskā eksāmena vērtējuma īpatsvars ir 70% no kopējā vērtējuma.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj aprakstīt jaundzimušā vecumposma īpatnības un zīdīšanas fizioloģiju, izklāstīt mātes piena sastāvu, nosaukt zīdīšanas priekšrocības, aprakstīt zīdīšanas tehniku un vadīšanu un tās veicināšanas iespējas.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs novērtēt laktācijas procesu un jaundzimušā gatavību tam, izvērtēt atbilstošu zīdīšanas tehniku, pozas, noteikt iespējamos riskus no mātes un jaundzimušā puses veiksmīgas zīdīšanas realizācijai.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj plānot zīdīšanas procesu, ieteikt atbilstošu zīdīšanas tehniku, pozas, veikt zīdīšanas tehnikas korekcijas un noteikt zīdīšanas kontrindikācijas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A. Kupriša, Zīdīšanas ABC, 2012.
2ACOG Staff, “Breastfeeding Handbook for Physicians”, American Academy of Pediatrics ,2014. (http://site.ebrary.com/lib/rsub)
3Green C.J. "Maternal and Newborn nursing care plans", Jones&Bartlett, 2012.
4Maya Bunik, “Breastfeeding Telephone Triage Triage and Advice”, American Academy of Pediatrics, 2012. ( http://site.ebrary.com/lib/rsub)
Papildus literatūra
1I.Rinka, I. Kreicberga, Jaundzimušo un zīdaiņu veselības aprūpe ambulatorajā praksē, Mācību materiāls, Latvijas Ārstu biedrība. Medicīnas apgāds, 2010.
2Natasha Shur and Paulina Shur, “How to Succeed in Breastfeeding Without Really Trying, or Ten Steps to Laugh Your Way Through”, World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2014. ( http://site.ebrary.com/lib/rsub)
3Odent M. "Birth and brestfeeding", Clairview, 2012.
4Davis E. "Heart and hands", Berkeley, 2012.
5Maureen R., England C. "Psychology for Midwives", McGraw-Hill Education, 2010.( http://site.ebrary.com/lib/rsub)
Citi informācijas avoti
1http://www.medicalaidfilms.org/
2https://www.babycenter.com/breastfeeding
3http://www.who.int/topics/midwifery/en/
4http://internationalmidwives.org/