Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ilva Skulte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Attīstīt studējošo teorētiskās zināšanas jauno mediju mediju jomā, apgūt pamata tīkla teorijas un to vēsturi, veicināt tīkla un sabiedrības kā tīkla izpratni, iemācīt prasmes lietot tīklu kartēšanas programmas sabiedrības un komunikācijas pētniecībā, apgūt kompetences moderno tehnoloģiju un tīklu aktuālajās attīstības tendencēs un ar to saistītajos sociālajos procesos.

Priekšzināšanas

Mediju teorijas.

Rezultāti

Zināšanas

Maģistranti izprot jauno mediju komunikācijas specifiku kontekstā ar tradicionālo mediju komunikāciju, orientējas jauno mediju un tīkla komunikācijas teorētiskajos modeļos un pārzina galveno teorētiķu koncepcijas.

Prasmes

Maģistranti spēj izmantot jauno mediju specifiskās īpašības savā komunikācijas praksē un komunikācijas plānošanā un vadībā. Maģistranti prasmīgi komunicē internetā, izmantojot multimedijus un tīkla struktūras īpatnības saviem mērķiem.

Kompetences

Studējošie ir kompetenti lietot, veidot un analizēt tīklus.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Komunikācija un mediju studijas, KMM3MaģistrsObligāts