Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Dita Rietuma
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne; Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

XIX gs. izskaņā kino dzima kā “atdzīvināta fotogrāfija” – statisks attēls ieguva kustības unikalitāti un spēju “notvert” laika plūdumu. Kopš kino attīstības pirmsākumiem kino strāvojumi un stilistiskas meklējumi ir ietekmējuši XX – XXI. gs vizuālo kultūru, kuras sastāvdaļa ir arī fotogrāfija.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Kursa apguves rezultātā studējošie:
• Atpazīs, pārzinās, salīdzinās dažādas kino stilistikas un to analogus fotogrāfijā.
• Atpazīs autorus kino un fotogrāfijā, kuru darbos reflektējas būtiskākie stilistiskie virzieni.
• Pārzinās, pamatos tehniskos paņēmienus, kādi izmantoti noteiktas attēla stilistikas iegūšanai.

Prasmes

Kursa apguves rezultātā studējošie:
• Izmantos noteiktu stilistiku sava fotogrāfiskā darba radīšanai.
• Definēs un izmantos tehniskos paņēmienus noteiktas stilistikas radīšanai.
• Piemēros izvēlēto stilistiku noteiktu formātu prasībām.

Kompetences

Kursa apguves rezultātā studējošie:
• Izvērtēs audiovizuālos darbus – kino un foto darbus.
• Orientēsies kino kultūras mantojumā un tās refleksijās fotogrāfijā.
• Izmantos daudzveidīgu stilistisko paleti sava darba veidošanā.
• Spēs parādīt atbildīgu un zināšanām balstīta darbību sava radošā darba veidošanā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO5BakalaursObligāts