Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Guntars Pupelis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KK_017LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Guntars Pupelis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Gardovskis
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kkatrsu[pnkts]lv, kkatrsu[pnkts]lv, +371 67069745
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas, kas ietver cilvēka ķermeņa normālo anatomiju, funkciju (fizioloģiju un patofizioloģiju) kopumā un katras orgānu sistēmas funkciju atsevišķi; zināšanas par organisma homeostāzes mehānismiem un organisma atbildes reakcijām, zināšanas par propedeitiku, klīniski laboratorisko un radioloģisko izmeklējumu nozīmi pataloģijas diagnostikā. Zināšanas anatomijā, normālajā un patoloģiskajā fizioloģijā, vispārējā ķirurģijā, topogrāfiskajā anatomijā un attēlu diagnostikā.
Mērķis:
Studenti iegūs zināšanas par krūšu kurvja, sirds, asinsvadu un vēdera dobuma ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīnisko ainu, galvenajiem diagnostikas principiem, ārstēšanas veidiem un profilakses pasākumiem; iegūs zināšanas par akūtu un plānveida ķirurģisko slimību ārstēšanas principiem, indikāciju definēšanu ķirurģiskās ārstēšanas veida izvēlei; zināšanas par riska faktoriem, pirms operācijas un pēc operācijas perioda nodrošināšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Akūtas sāpes vēderā, jēdziens, sāpju cēloņi un saistība ar sāpju receptoru lokalizāciju. Akūta vēdera diagnostika un diferenciāldiagnostika, biežākās diagnožu kļūdas. Indikācijas neatliekamai un steidzamai operācijai akūtas vēdera simptomātikas gadījumā. Akūtu ķirurģisku slimību īpatnības gerontolģiskiem slimniekiem.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Organisma atbildes reakcija uz operācijas traumu. Biežākās pēcoperāciju komplikācijas saistībā ar pēcoperācijas periodu (asiņošana, trombemboliskie stāvokļi, tranzīta traucējumi, šuvju dehiscence, peritonīts, brūču infekcija). Ķrurģisko slimību īpatnības onkoloģiskiem slimniekiem. Onkoloģisko slimību ķirurģiskās ārstēšanas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Minimāli invazīvas ķirurģijas priekšrocības un riska faktori. Minimāli invazīvās ķirurģijas veidi vispārējās ķirurģijas praksē (endoskopiskā, laparoskopiskā, NOTES un SILS ķirurģija). Hibrīda operācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Pirms un pēcoperācijas periods. Operāciju riska faktori ķirurģijā. Koagulācijas traucējumi. Slimnieku sagatavošana plānveida un neatliekamajām operācijām. Barojuma izvērtējums, enterālās un parenterālās barošanas principi. Diabēts kā riska faktors ķirurģijā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Orgānu transplantoloģijas pamati un principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Krūšu kurvja trauma (ribu lūzumi, pneimotoraks, hemotoraks – manipulācijas).Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Plaušu vēzis, videnes patoloģija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Plaušu un pleiras strutainas slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Barības vada slimības (ahalāzija, strikturas, vēzis, divertikuli). Diafragmas slimības (trūces, bojājumi).Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Sirds asinsvadu saslimšanu epidemioloģija. Saslimšanu prevencija, ārstēšanas virzieni un finansiālie resursi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Sirds vārstuļu slimība, cēloņi, diagnostika, indikāciju noteikšana operācijām. Ķirurģijas veidi. Antikoagulācijas varianti pēc sirds vārstuļu operācijām.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Koronārās sirds slimības diagnostika, indikāciju izvirzīšana invazīvām diagnostikas metodēm un ķirurģiskām operācijām. Miokarda revaskularizācijas operāciju varianti. Vadlīniju nozīme. Pēcoperācijas perioda vadīšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Sirds mazspējas patofizioloģiskie mehānismi, klasifikācijas. Sirds mazspējas ķirurģiskās korekcijas veidi. Mehāniskās palīgcirkulācijas metožu analīze. Sirds transplantācija. Iedzimtas sirdskaites, klasifikācija, ķirurģijas varianti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Ķirurģisko slimību diferenciāldiagnostika.Nodarbības2.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
PowerPoint prezentācijas sagatavošana, kurā ietverta informācija par slimību epidemioloģiju, klīnisko ainu, galvenie diagnostikas principi, un ķirurģiskas ārstēšanas veida izvēle.
Vērtēšanas kritēriji:
Katrs students sniedz prezentāciju, kurā tiek demonstrēta izpratne par konkrētas ķirurģiskas patoloģijas diagnostikas un ārstēšanas iespējām; prezentāciju, kurā tiek demonstrēta izpratne par konkrētas ķirurģiskas sirds patoloģijas diagnostiku un ārstēšanas iespējām. Ieskaite: teorētisko zināšanu kontrole par iemācīto materiālu praktisko nodarbību laikā, klīnisko gadījumu apspriešana pie pacienta, kur tiek pārbaudītas studentu zināšanas par ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem un profilaksi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students būs apguvis zināšanas un spēs: • pastāstīt par neatliekamo krūšu kurvja, sirds, asinsvadu un vēdera dobuma ķirurģisku slimību epidemioloģiju, patoģenēzi un klīnisko ainu; • raksturot galvenos klīniskās diagnostikas un ārstēšanas principus; • definēt kritērijus, pēc kuriem izvēlās ķirurģiskās ārstēšanas veidu; • definēt galvenos ķirurģiskās ārstēšanas riska faktorus; • uzskaitīt galvenās ķirurģiskās ārstēšanas komplikācijas; • raksturot pasākumus, kas nodrošina atbilstošu pacienta sagatavošanu operācijai un pēc operācijas perioda nodrošināšanu; • aprakstīt sirds saslimšanu epidemioloģiju, simptomātiku preķirurģiskās ārstēšanas etapā un svarīgākās diagnostiskas metodes; • norādīt sirds ķirurģisko slimību gadījumā pielietojamās ķirurģijas metodes (miokarda revaskularizācijā, sirds vārstuļu operācijās, EKS implantācijā); • norādīt mākslīgās asinsrites un palīgcirkulācijas pamatprincipus; • savlaicīgi izvirzīt indikācijas ķirurģiskai ārstēšanai dažādās sirds patoloģiju grupās.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students pratīs: • izmeklēt slimnieku ar krūšu kurvja, sirds, asinsvadu un vēdera dobuma ķirurģisku slimību; • izvērtēt klīniski laboratoriskos datus un formulēt klīnisko diagnozi; • definēt indikācijas, kas pamato ķirurģiskas ārstēšanas izvēli un operācijas veidu; • punktēt pleiras dobumu hidrotoraksa un pneimotoraksa gadījumā (uz simulatora); • orientēties minimāli invazīvās diagnostistikas manipulāciju pielietošanas indikācijās un onkoloģisko patoloģiju ārstēšanas principos; • veikt slimnieka sagatavošanu sirds operācijai un novērtēt sagatavošanas efektivitāti.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: • analizēt pacienta izmeklēšanā iegūtos datus; • sastādīt slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu; • analizēt konkrētu ķirurģisku situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus; • izvērtēt slimnieka riska faktorus pirms operācijas; • argumentēt, loģiski pamatot un formulēt ķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi; • izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu ķirurģisku klīnisko situāciju; • formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai; • sniegt pirmo ārsta palīdzību slimniekiem ar akūtām ķirurģiskām slimībām; • izvirzīt indikācijas ķirurģiskai ārstēšanai dažādās sirds patoloģiju grupās;
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mācību grāmata “Ķirurģija”, prof. J.Gardovska redakcijā, Rīga: RSU, 2013.
2Baltiņa D., Baltiņš M., Doniņa S. Klīniskā onkoloģija. - Rīga: Zvaigzne, 1999.
3Textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice. - Ed. by D.C. Sabiston, Jr. - 18th ed. - Philadelphia: W.B.Saunders, 2007.
4Ķirurģija, ed by J.Gardovskis, Rīga, 2001.
5Heart Disease ed by. E.Braunwald, Philadelphia: W.Saunders comp. 6th ed.
6Cardiac Surgery in the Adult and ed by H.Edmunds, New York, Mc Graw – Hill comp.
7Cardiac Syrgery 3rd ed. J.W.Kirklin. Ed Churchill Livingstone Comp.
810. http://www.medscape.com/
9http://www.uptodate.com/home
Papildus literatūra
1Mann C.V., Russell R.C.G. Bailey & Love’s Short Practice of Surgery 23rd ed. London, Champan & Hall Medical, 2000.
2Schwartz's Principles of Surgery: Single Volume 9th Revised edition McGraw-Hill Medical, 2009.
3The Cancer Handbook. Ed. by Malcolm R.Alison – 2nd ed. - Wiley, 2007.
4John L. Cameron, Andrew M. Cameron. Current Surgical Therapy: Expert Consult - Online and Print 10th Revised edition. Churchill Livingstone Inc, 2010.
5Acute Care Surgery: Principles and Practice. Ed. by L.D.Britt. – Springer, 2007.
6Zollinger`s. Atlas of Surgical Operations. 9th ed. – McGraw-Hill Education – Europe, 2002.
7Laparoscopic Surgical Oncology. Ed. by Theodore T.Pappas, Emmanouel Leandros. - McGraw-Hill, 2005.
8Laparoscopic Colorectal Surgery. Ed. by Jeffrey W.Milsom, Bartholomaus Bohm, Kiyokazu Nakajama – 2nd ed. - Springer, 2006.
9Laparoscopic Surgery. Ed. by Jorge Cueto-Garsia, Mosies Jakobs, Michel Gagner. - McGraw-Hill, 2003.
10Laparoscopic Surgery: Principles and Procedures Ed. by Daniel B.Jomes,
11Justin S.Wu, Nathaniel J.Soper – 2nd ed. – Marcel Dakker, 2004.
12Chest Medicine: Essentials of Pulmonary and Critical Care Medicine 5th Revised edition by Michael A. Matthay, Richard W. Light, R.A. Matthay, Ronald B. George; ISBN-13: 9780781752732; ISBN-10: 0781752736; 2005; Lippincott Williams and Wilkins.
13Esophagus 4th Revised edition by Joel E. Richter, Donald O. Castell; ISBN-13: 9780781741996; ISBN-10: 0781741998; 2003; Lippincott Williams and Wilkins.
14General thoracic surgery. Fifth edition. Volume 1.Edited by Thomas W. Shields, Joseph LoCicero III, Ronald B. Form, Lippincott Williams & Wilkins. 2000.
15Pleural Diseases 5th Revised edition by Richard W. Light; ISBN-13: 9780781769570; ISBN-10: 0781769574; 2007; Lippincott Williams and Wilkins.