Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Haralds Plaudis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Studenti iegūs zināšanas par krūšu kurvja, sirds, asinsvadu un vēdera dobuma ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīnisko ainu, galvenajiem diagnostikas principiem, ārstēšanas veidiem un profilakses pasākumiem; iegūs zināšanas par akūtu un plānveida ķirurģisko slimību ārstēšanas principiem, indikāciju definēšanu ķirurģiskās ārstēšanas veida izvēlei; zināšanas par riska faktoriem, pirms operācijas un pēc operācijas perioda nodrošināšanu.

Priekšzināšanas

Zināšanas, kas ietver cilvēka ķermeņa normālo anatomiju, funkciju (fizioloģiju un patofizioloģiju) kopumā un katras orgānu sistēmas funkciju atsevišķi; zināšanas par organisma homeostāzes mehānismiem un organisma atbildes reakcijām, zināšanas par propedeitiku, klīniski laboratorisko un radioloģisko izmeklējumu nozīmi patoloģijas diagnostikā. Zināšanas anatomijā, normālajā un patoloģiskajā fizioloģijā, vispārējā ķirurģijā, topogrāfiskajā anatomijā un attēlu diagnostikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students būs apguvis zināšanas un spēs:
• pastāstīt par neatliekamo krūšu kurvja, sirds, asinsvadu un vēdera dobuma ķirurģisku slimību epidemioloģiju, patoģenēzi un klīnisko ainu;
• raksturot galvenos klīniskās diagnostikas, ārstēšanas un prevencijas principus;
• definēt kritērijus, pēc kuriem izvēlās ķirurģiskās ārstēšanas veidu;
• definēt galvenos ķirurģiskās ārstēšanas riska faktorus;
• uzskaitīt galvenās ķirurģiskās ārstēšanas komplikācijas;
• raksturot pasākumus, kas nodrošina atbilstošu pacienta sagatavošanu operācijai un pēc operācijas perioda nodrošināšanu;
• aprakstīt sirds saslimšanu epidemioloģiju, simptomātiku preķirurģiskās ārstēšanas etapā un svarīgākās diagnostiskas metodes;
• norādīt sirds ķirurģisko slimību gadījumā pielietojamās ķirurģijas metodes (miokarda revaskularizācijā, sirds vārstuļu operācijās, EKS implantācijā);
• norādīt mākslīgās asinsrites un palīgcirkulācijas pamatprincipus;
• savlaicīgi izvirzīt indikācijas ķirurģiskai ārstēšanai dažādās sirds patoloģiju grupās.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students pratīs:
• izmeklēt slimnieku ar krūšu kurvja, sirds, asinsvadu un vēdera dobuma ķirurģisku slimību;
• izvērtēt klīniski laboratoriskos datus un formulēt klīnisko diagnozi;
• definēt indikācijas, kas pamato ķirurģiskas ārstēšanas izvēli un operācijas veidu;
• punktēt pleiras dobumu hidrotoraksa un pneimotoraksa gadījumā (uz simulatora);
• orientēties minimāli invazīvās diagnostistikas manipulāciju pielietošanas indikācijās un onkoloģisko patoloģiju ārstēšanas principos;
• veikt slimnieka sagatavošanu sirds operācijai un novērtēt sagatavošanas efektivitāti;
• vadīt pacienta rehabilitāciju pēcoperācijas periodā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
• analizēt pacienta izmeklēšanā iegūtos datus;
• sastādīt slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu;
• analizēt konkrētu ķirurģisku situāciju, interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus;
• izvērtēt slimnieka riska faktorus pirms operācijas;
• argumentēt, loģiski pamatot un formulēt ķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi;
• izstrādāt rīcības taktiku attiecībā uz konkrētu ķirurģisku klīnisko situāciju;
• formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai;
• sniegt pirmo ārsta palīdzību slimniekiem ar akūtām ķirurģiskām slimībām;
• izvirzīt indikācijas ķirurģiskai ārstēšanai dažādās sirds patoloģiju grupās;
• orientēties ētiskajos aspektos, tajā skaitā izvērtēt savas iespējas un ierobežojumus, veicot dažādas ķirurģiskas manipulācijas un procedūras, kā arī nosūtot pacientus pie citiem speciālistiem

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF12MaģistrsObligātsGenadijs TrofimovičsJānis Jušinskis, Ints Siliņš, Romans Lācis, Krista Grigoroviča, Donats Breiva,
Medicīna, SSNMF12MaģistrsObligātsJānis Jušinskis, Jānis Pavārs, Vladimirs Fokins, Pēteris Stradiņš, Mārtiņš Kalējs, Ints Siliņš, Jānis Lācis, Krista Grigoroviča, Donats Breiva, Haralds Plaudis, Kaspars Zeiza
Pediatrija, MFp12MaģistrsObligātsGenadijs Trofimovičs, Jānis Jušinskis, Ints Siliņš, Romans Lācis, Krista Grigoroviča, Donats Breiva
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz12MaģistrsObligāts
Medicīna, MF11MaģistrsObligāts