Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Klīnisko prasmju un medicīnisko tehnoloģiju katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Oļegs Sabeļņikovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

Mērķis

Nodrošināt studējošajiem iespējas apgūt zināšanas, prasmes un kompetences klīniskā aprūpē uz simulācijām balstītā mācību vidē.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, patofizioloģijā, mikrobioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošie iegūs pamatzināšanas pacienta aprūpē, par atveseļošanos veicinošiem faktoriem. Demonstrēs orientāciju jaunākajās medicīnas tehnoloģijās, ko izmanto klīniskā aprūpē.

Prasmes

Novērtēt pacienta stāvokli un praktiski veikt klīniskās procedūras; sagatavot un ievadīt pacientam nozīmētos medikamentus; nodrošināt intravenozo pieeju ar adatu un perifēro venozo katetru, noteikt pacienta vitālos rādītājus; veikt precīzu asins, urīna, fēču, krēpu u.c. paraugu savākšanu laboratoriskiem izmeklējumiem; veikt procedūras, kas saistītas ar gremošanas traktu; veikt procedūras, kas saistītas ar urīnizvadsistēmu; veikt nozīmēto un izpildīto procedūru dokumentēšanu.

Kompetences

Spēja pielietot un izvērtēt atbilstošas klīniskās procedūras, medicīniskās ierīces un citas aktivitātes optimālas pacientu aprūpes nodrošināšanai. Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF6MaģistrsObligātsAnastasija Gromova, Evija Melbārde, Oļegs Sabeļņikovs, Jeļena Kuzņecova, Ļubova Minova, Veronika Baltmane-Veckalne, Vika Mihejeva, Paula Zviedre, Olga Cereļa-Boltunova
Medicīna, SSNMF6MaģistrsObligātsAnastasija Gromova, Jūlija Vahtina, Evija Melbārde, Oļegs Sabeļņikovs, Jeļena Kuzņecova, Ļubova Minova
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMFz6MaģistrsObligāts