Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Diāna Klāva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

1. Palīdzēt studentiem apgūt pamatzināšanas Klīniskajā farmakoloģijā, tai skaitā par lietojamajiem medikamentiem grūtniecības un zīdīšanas laikā, to ietekmi uz grūtnieci, augli un jaundzimušā stāvokli medikamentu lietošanas laikā.
2. Analizēt to.

Priekšzināšanas

Fizioloģijā, bioķīmijā, farmakoloģijā, ginekoloģijā un dzemdniecībā, neonatoloģijā. Valsts valodas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus aprakstīt galvenās farmakoloģiskās medikamentu grupas, preparātus, kurus lieto dažādu slimību terapijā, tai skaitā dzemdniecībā, formulēt medikamentu darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs veikt racionālu preparātu izvēli atbilstoši klīniskajai situācijai, pamatot zāļu lietošanu un to īpatnības grūtniecei, auglim un jaundzimušajam.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
1. Izmantot teorētiskās pamatzināšanas un kompetenci vispārīgajā, klīniskajā farmakoloģijā un farmakoterapijā, medikamentu kombinēšanā un aizvietošanā dažādu klīnisku situāciju gadījumos, tai skaitā grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodā.
2. Aprakstīt farmakoloģisko grupu preparātus.
3. Formulēt to darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības.
4. Prast izvērtēt ārstēšanas riskus un ieguvumus.
5. Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā.
6. Parādīt zinātnisku pieeju aktuālo jautājumu risināšanā, kā arī prast orientēties specifiskajā literatūrā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb5BakalaursObligātsDiāna Klāva, Līga Henke, Inese Pētersone