Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Diāna Klāva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Studentiem jāiegūst zināšanas par zāļu farmakoloģiskām grupām un preparātiem, jāmāk novērtēt zāļu efektivitāti un drošību, jāzina, kāda informācija jāsniedz par zālēm pacientam drošai zāļu lietošanai, kā arī jāprot rast pareizo risinājumu medikamentu negatīvās iedarbības gadījumā.

Priekšzināšanas

Fizioloģijā, farmakoloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas par farmakoloģisko līdzekļu grupām, aprūpē lietotiem medikamentiem, to darbības mehānismiem, blakusparādībām, lietošanas īpatnībām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izvērtēt un analizēt medikamentozās aprūpes efektivitāti, blaknes, izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
1. Novērtēt pacienta stāvokli medikamentu lietošanas laikā, analizēt to.
2. Paredzēt pacienta problēmas saistībā ar medikamentu lietošanu.
3. Plānot medikamentu ievadīšanu, pacienta novērošanu medikamentu ievadīšanas laikā un pēc tās.
4. Analizēt medikamentu pozitīvo un negatīvo iedarbību uz organismu.
5. Veikt pasākumus medikamentu negatīvās iedarbības gadījumā.
6. Informēt pacientu, tuviniekus, citus veselības aprūpes darbiniekus par iespējamo medikamentu iedarbību, problēmām un to mazināšanas iespējām.
7. Izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu, iespējamām problēmām, to klīniskām izpausmēm, rīcību, ja paredzēta ilgstoša medikamentu lietošana.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, LFMZFb4BakalaursObligāts
Māszinības, MZF4BakalaursObligāts