Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Vija Bathena-Krastiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.07.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_070LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:8.00ECTS:12.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vija Bathena-Krastiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (numurs)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas6
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, funkcionālā un patoloģiskā fizioloģija, fizioloģiskas grūtniecības vadīšana, ginekoloģija un veselas sievietes aprūpe un uzturs, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, sabiedrības veselība un epidemioloģija, klīniskās aprūpes pamati un klīniskā aprūpe dzemdniecībā un ginekoloģijā, fizioloģiskā dzemdniecība, pēcdzemdību perioda aprūpe.
Mērķis:
Sagatavot studentus darbam, kas saistīts ar fizioloģisko dzemdību un fizioloģiskā pēcdzemdību perioda vadīšanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dzemdību aprūpes plāna izstrāde. Dzemdētājas līdzestība plāna satādīšanā un lēmumu pieņemšanā. Fizioloģisku dzemdību veicinošas pozas un fizioloģiski sāpju remdēšanas paņēmieni.Lekcijas1.00auditorija
2Jaundzimušā adaptācijas perioda atvieglošana. Farmakoloģisko atsāpināšanas metožu nepieciešamība, to blaknes.Nodarbības1.00auditorija
3Dzemdības ūdenī, priekšnosacījumi veiksmīgai dzemdību norisei. Placentārā perioda vadīšana, klīniskās vadlīnijas.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakses dienasgrāmatas aizpildīšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Klīniskās prakses II vērtējumu sastāda: • Veikto manipulāciju lapa (Izglītības programmu minimālās prasības vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai paredz vismaz 40 grūtnieču novērošanu un aprūpi pirmsdzemdību periodā, vismaz 40 dzemdību pieņemšanu. Ja šo apjomu nevar nodrošināt, to var samazināt līdz 30 dzemdībām, paredzot, ka izglītojamie asistēs vēl 20 dzemdībās) • Prakses dienasgrāmata • Prakses vadītāja vērtējums • Integrēti jautājumi par visu kursa vielu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst padziļinātu izpratni par dzemdību sākšanās iemesliem un pazīmēm, kas liecina par dzemdību darbības sākumu, spēs precizēt gestācijas laiku, veicināt dzemdību darbību, spēs izklāstīt par dabīgām dzemdību atsāpināšanas metodēm, analizēt kardiotokogrammu, aprakstīt fizioloģisku dzemdību un pēcdzemdību norisi. Studiju kursa apguves rezultātā studenti varēs aprakstīt jaundzimušā funkcionālo stāvokli pēc Apgares skalas un izklāstīt par zīdīšanas fizioloģiju un pareizu tehniku.
Prasmes:Studējošais pratīs veikt dzemdētājas un nedēļnieces specifisko izmeklēšanu, sastādīt fizioloģisku dzemdību vadīšanas un aprūpes plānu, dokumentēt visas dzemdību laikā veiktās aktivitātes, veicināt dzemdētājas līdzestību plāna sastādīšanā un lēmumu pieņemšanā ,vadīt un pieņemt fizioloģiskas dzemdības pakauša priekšguļas priekšējā veidā, izvērtēt agrīnā pēcdzemdību perioda fizioloģiskās norises, novērtēt jaundzimušā funkcionālo stāvokli pēc Apgares skalas , spēs nodrošināt precīzu nozīmētā medikamenta ievadīšanu enterāli , parenterāli un nodrošināt intravenozo pieeju ar adatu un perifēro venozo katetru , kā arī palīdzēt jaunajiem vecākiem uzsākt zīdīšanu.
Kompetences:Izmantojot apgūtās zināšanas par fizioloģiski noritošu dzemdību procesu un pēcdzemdību periodu students spēj izvērtēt iegūtos datus, izskaidrot dzemdību un pēcdzemdību norisi, izprot dzemdētāju un nedēļnieču izglītošanas nozīmi dzemdību un pēcdzemdību procesā, ir kompetence un izpratne par specifiskām izmeklēšanas metodēm dzemdniecībā (vaginālā izmeklēšana, kardiotokogrāfija u.c.) , lieto savas zināšanas dzemdētāju, nedēļnieču un viņu ģimenes locekļu izglītošanā par dzemdību, pēcdzemdību norisi un krūts barošanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dzemdniecība, D.Rezebergas redakcijā, Medicīnas apgāds, 2009
2Ginekoloģija, I. Vībergas redakcijā, Nacionālais apgāds, Rīga, 2006
3Cunningham F.G., Leveno K.J., Bloom S.L., Hauth J.C., Rouse D.J. & Spong C.Y. 4. Viljamsa dzemdniecība. 17.,18., 20., 30. nodaļas tulkojums latviešu valodā.
4Gimenes veselības centrs”Stārķa Ligdza”, Rīga, 2013.
Papildus literatūra
1Jeremy Oats,Suzanne Abraham „ Fundamentals of obstetrics and Gynaecology”, eight edition, 2005, Elservier Limited.
2Williams obstetrics, atkārtoti izdevumi
3Medforth J.,Battersby S., Evans M. Oxford handbook of midwifwey, Oxford University Press, 2006
Citi informācijas avoti
1Nr.611 ''Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība” – www.likumi.lv
2Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadlīnijas mājas lapā www.ginasoc.lv
3Johnson R., Taylor W. Skills for midwifery practise. Elsevier/Churchill Livingstone, 2006