Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs:Ilze Ansule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Vecmāšu zinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sagatavot studējošos darbam veselības aprūpē fizioloģiskā un patoloģiskā dzemdniecībā.

Priekšzināšanas

Patoloģiskā un operatīvā dzemdniecība; Neatliekamā medicīniskā palīdzība; Anestezioloģija un reanimatoloģija dzemdniecībā; Fizioloģiskā dzemdniecība un pēcdzemdību perioda aprūpe (Pēcdzemdību perioda vadīšana); Aprūpes process vecmātes praksē; Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpe dzemdniecībā; Klīniskā aprūpe dzemdniecībā un ginekoloģijā; Fizioloģiskas grūtniecības vadīšana; Jaundzimušā barošana un laktācija; Starppersonu saskarsme veselības aprūpē; Vispārējā aprūpe; Infekciju kontrole aprūpē; Propedeitika; Klīniskās aprūpes pamati.

Rezultāti

Zināšanas

Studējošais spēs pieņemt un vadīt fizioloģiskas dzemdības, aprakstīt iespējamās komplikācijas grūtniecības, dzemdību laikā un pēcdzemdību periodā, zinās nepieciešamo ārstēšanu, lai tās novērstu. Studējošais spēj izvērtēt jaundzimušo, nodrošināt "āda āda kontaktu", veicina vecāku līdzdalību jaundzimušā aprūpē, izklāstīt par iespējamām komplikācijām jaundzimušajam un nepieciešamo darbību komplikāciju novēršanai.

Prasmes

Studējošais pratīs apkopot būtisko informāciju un nodrošināt ārsta vadībā nepieciešamo laboratorisko izmeklējumu veikšanu un vispiemērotāko ārstēšanu komplikāciju novēršanai, spēs informēt pacienti par konkrētā medikamenta farmakoloģisko iedarbību, tā lietošanas nosacījumiem, sniegt psihoemocionālo atbalstu sievietei un viņas ģimenei radušos komplikāciju gadījumā. Kopā ar ginekologu/dzemdību speciālistu sastāda komplicētu dzemdību vadīšanas un aprūpes plānu, informējot dzemdētāju un iesaistot viņu lēmumu pieņemšanā.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas par patoloģisku grūtniecības un dzemdību norisi students spēj diferencēt fizioloģisku dzemdību norisi, - to vadīt - no patoloģiskas norises, analizēt iegūtos medicīnisko izmeklējumu datus.

Plānojums

Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Vecmāte, MZFVb6BakalaursObligāts