Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Allars Apsītis
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt studentiem pamazināšanas par Komerctiesību būtību, attīstību un komerctiesību normu piemērošanas un iztulkošanas metodoloģiju.

Uzdevumi:
1. veicināt studentu praktisko iemaņu pielietojumu komerctiesību jautājumos;
2. veicināt studentu teorētisko zināšanu pielietojumu komerctiesību praktiskos piemēros un veikt juridisko analīzi;
3. veicināt studentu teorētisko zināšanu pielietojumu praksē sagatavojot dažādus komerctiesību dokumentus.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, tiesību teorija, tiesību vēsture, loģika, saistību tiesības, administratīvās tiesības, krimināltiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Par komerctiesību teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, orientējas komerclikumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos.

Prasmes

Prot patstāvīgi sastādīt dokumentus, kas saistīti ar komercsabiedrību dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju, komercdarījumu slēgšanu.

Kompetences

Spēj sastādīt komerctiesiskus līgumus, sastādīt dokumentus komerctiesību jomā, orientējas komercreģistrā, prot lasīt reģistros pieejamo informāciju par komersantiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.