Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Inga Šamarova
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Sniegt studējošajiem teorētiskās zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas kriminālizlūkošanas īstenošanā.

Uzdevumi: sniegt studējošajiem teorētiskās zināšanas par kriminālizlūkošanu, kriminālizlūkošanas modeļa darbību Valsts policijas, nacionālā un starptautiskā līmenī, veidot teorētisko izpratni par analītisko darbu un tā izmantošanas iespējām noziedzības apkarošanā un sabiedriskās kārtības sargāšanā. Attīstīt studējošiem praktiskās iemaņas darbam ar informāciju, prasmi pielietot atsevišķas operatīvās un stratēģiskās analīzes metodes.

Priekšzināšanas

Iepriekš jāapgūst zināšanas studiju kursā „Informācijas sistēmu un tehnoloģiju pamati”.

Rezultāti

Zināšanas

Izprot kriminālizlūkošanu, kriminālizlūkošanas modeļa darbību Valsts policijas, nacionālā un starptautiskā līmenī, ir izpratne par darba ar informāciju nozīmi policijas darbā, zināšanas par operatīvo un stratēģisko analīzi un tās izmantošanas iespējām noziedzības apkarošanā un sabiedriskās kārtības sargāšanā.

Prasmes

Attīstītas praktiskās iemaņas darbam ar informāciju, prasme pielietot atsevišķas operatīvās un stratēģiskās analīzes metodes.

Kompetences

Izprot un prot pielietot kriminālizlūkošanu noziedzības apkarošanā un sabiedriskās kārtības sargāšanā.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.