Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Larisa Saukāne
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Kriminālistika un operatīvās darbības teorija

Mērķis

Sniegt studentiem pamatzināšanas par krimināltiesisko attiecību tiesisko nodrošināšanu, apgūt zināšanas par kriminālprocesa praktisko norisi, pirmstiesas kriminālprocesu, tiesvedības vispārīgiem noteikumiem, pamatojoties uz iepriekš apgūtām zināšanām kriminālprocesa vispārīgajā daļā.

Priekšzināšanas

Ievads civiltiesībās, Tiesību teorija, Latvijas tiesību vēsture, Loģika, Kriminālprocess. Vispārīgā daļa.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie orientējas kriminālprocesa praktiskajā norisē, zina izmeklēšanas darbības, to procesuālās noformēšanas kārtību, pārzina tiesvedības vispārīgos noteikumus.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie prot orientēties kriminālprocesā, veikt procesuālas darbības, prot pielietot kriminālprocesuālās zināšanas, prot veikt kriminālprocesa analīzi, prot sastādīt kriminālprocesuālos dokumentus.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēj patstāvīgi vai darba grupu ietvaros atlasīt un apstrādāt darba uzdevumu izpildīšanai nepieciešamo juridisko informāciju, lai sagatavotu procesuālo dokumentu projektus.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne 3BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne3BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne 6BakalaursObligāts
Tiesību zinātne6BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursObligāts
Tiesību zinātne 6BakalaursObligātsSandra Kaija
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne3BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne 3BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne6BakalaursObligātsSandra Kaija
Tiesību zinātne 6BakalaursObligāts
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursObligātsSandra Kaija
Tiesību zinātne 6BakalaursObligātsSandra Kaija
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne3BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne 3BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne 6BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne 5BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne3BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne 3BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne3BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne 3BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne 6BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne, Olita Staņislavska
Tiesību zinātne 7BakalaursIerobežota izvēle
Tiesību zinātne 6BakalaursIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne3BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne6BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne5BakalaursIerobežota izvēleLarisa Saukāne