Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Vita Vīksne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, veidot, skaidrot, kā arī lietot anatomijas un klīniskos terminus; integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju kursu apguvē; mācību un zinātniskajā darbā; izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.

Priekšzināšanas

Latviešu un angļu valodas alfabēts.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās:
• definēt terminu, medicīnas terminu izrunas un rakstības pamatlikumus;
• nosaukt latīņu un grieķu valodas priedēkļus un izskaņas jaunu vārdu darināšanai;
• nosaukt un skaidrot grieķu valodas terminelementus;
• interpretēt likumus anatomijas un klīnisko terminu veidošanai, skaidrošanai un lietošanai.

Prasmes

Pēc veiksmīgas studiju kursa apguves studējošais pratīs:
• pareizi lasīt, rakstīt un lietot medicīnas terminus;
• identificēt latīņu un grieķu valodas cilmes vārdus;
• veidot jaunus vārdus un tos identificēt;
• veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus;
• klasificēt un salīdzināt medicīnas terminus;
• interpretēt latīņu „spārnotos” teicienus, izprast to nozīmi.

Kompetences

Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomijas un klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība1BakalaursIerobežota izvēleVita Vīksne, Ināra Ābelīte
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība1BakalaursObligātsVita Vīksne
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība1BakalaursObligātsVita Vīksne
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība1BakalaursObligātsVita Vīksne
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība1BakalaursObligātsVita Vīksne
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība1BakalaursObligātsVita Vīksne