Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2006 - pašlaik

Lektora p.i.

Valodu centrs

2005 - 2006

Biroja darbinieks

Tulkošanas firma INLEX AGENCY SIA

1995 - 1997

Bibliotekārs

LU Teoloģijas fakultātes bibliotēka

1993 - 1994

Bibliotekārs

Zinātniskā medicīnas bibliotēka

1988 - 1992

Bibliotekārs

Zinātniskā medicīnas bibliotēka

1986 - 1988

Bibliotekārs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Izglītība

2003 - 2005

Studijas Ziemeļspānijas Teoloģijas fakultātē, Doktorantūras, 3. līmeņa programmā

Facultad de Teología del Norte de España

Atzinums par šajā laika posmā apgūtajiem mācību priekšmetiem - Akadēmiskā informācijas centra izziņa No 2122528 2012. gada 4. oktobrī.

2000 - 2002

Lic. theol., diploms izdots 21.06.2002.

Universidad de Navarra

Iegūtā grāda atbilstības atzinums - Izziņa No 2122527, Akadēmiskais informācijas centrs, 2012. gada 4. oktobris

1995 - 1999

Humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē, Bakalaura diploms Nr. 008831

Latvijas Universitāte

1986 - 1991

Mg. Philol., Diploms YB No 977286

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Pētniecības darbības virzieni

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

1. Regulāri piedalos RSU PIC rīkotajos kursos/aktivitātēs, saņemti attiecīgi apliecinājumi.​

2. 17.10.2015. - 18.10.2015. - Dalība Latvijas Kultūras akadēmijas rīkotajos kursos spāņu valodas pasniedzējiem, kas izmanto ELE mācību materiālus.​

3. 15.01.2015.- 17.01.2015. - Dalība un uzstāšanās Starptautiskā konferencē Brno (Čehijas Republika), Language centres in higher education, saņemti attiecīgi sertifikāti.​

4. 30.01.2012. - 18.06.2012. - Kurss Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Apliecība Nr. 018179.​

5. 17.10.2011. - 21.10.2011. - Intensīvie spāņu valodas kursi spāņu valodas pasniedzējiem, Avilā (Spānija), saņemts attiecīgs apliecinājums.

6. 01.09.2008.-07.09.2008. - Dalība un referāts 1. Starptautiskajā kongresā Retos y desafios de la Mistica Teresiana para el siglo XXI, Avilā (Spānija), saņemts attiecīgs apliecinājums.​

7. 2002.-2003. ak. g. - Studijas Starptautiskajā Terēzes un Sv. Jāņa no Krusta centrā Avilā, Spānijā. Gatavoju Doktora darba projektu. Apliecinājums izdots 2003. gada 5. jūnijā.​

8. 1992. - 1993. ak.g. - Mācības Kvas Tautas augstskolā (Norvēģija), 1993. gada 7. jūnijā saņemts apliecinājums.​

Docētie studiju kursi

Latīņu valodas pamati

Medicīnas terminoloģija latīņu un grieķu valoda

Medicīnas terminoloģija latīņu valodā

Spāņu valoda

Publikācijas

Raksti​​

Vīksne, Vita. Teaching Latin in international student groups : comparative study [Elektroniskais resurss] / V.Viksne, I.Abelite // CASALC Review [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, No.2 (2015/2016), p.126-137. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.cjv.muni.cz/cs/wp-content/uploads/sites/2/2016/…

Tēzes​​

Vīksne, Vita. Teaching Latin in international student groups : comparative study (Medical Latin) / V.Vīksne, I.Abelite // International Conference "Language centres in higher education: sharing innovations, research methodology and best practices" (Brno, Czech Republik, Jan.15-17, 2015) : [Abstracts]. - Brno, 2015. - P.74-76.

Latīņu valodas apguve ĀSN un MF, RF studējošo grupās, salīdzinošs skatījums / I.Ābelīte, Ņ.Zazerska, O.Voika, V.Vīksne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 468.lpp.

Vīksne, Vita. Efektīvas saskarsmes priekšnoteikumi augstskolā / V.Vīksne // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 441.lpp.

Vīksne, Vita. Studējošo motivēšana apgūt spāņu valodu / V.Vīksne // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 483.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas