Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Aldona Kipāne
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt studentiem izpratni par Latvijas valsts iekārtu, tās sociālo, juridisko un politisko struktūru.

Uzdevumi: sniegt zināšanas par valsts iekārtas izpratni, juridisko zinātņu sistēmu, valsts iekārtas būtību un tās elementiem, valsts iekārtas pētīšanas principiem un metodēm.

Priekšzināšanas

Nav nepieciešamas.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apguves studējošais spēs izprast Latvijas valsts iekārtas būtību.

Prasmes

Studējošais spēs patstāvīgi papildināt savas zināšanas par valsts iekārtu.

Kompetences

Pēc kursa apguves studējošais būs paplašinājis savas zināšanas un spēs orientēties tiesību nozarē.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.