Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 0
Kursa vadītājs:Anna Žabicka
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Socioloģija; Sociālā antropoloģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā antropoloģija

Mērķis

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes diskutēt par mainīgām veselības, slimības un medicīnas izpratnēm, praksēm un pieredzēm un to mijiedarbību ar sociālkulturālo, ekonomisko un politisko vidi.

Priekšzināšanas

Vēlamas priekšzināšanas klasiskajās un mūsdienu antropoloģijas teorijās. Spēja lasīt akadēmiskus tekstus angļu valodā.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti orientējas medicīniskās antropoloģijas daudzpusībā un saprot, kā antropoloģija nodrošina metodiskos un konceptuālos ietvarus ārpus biomedicīnas, kas palīdz novērtēt slimību un traucējumu pieredzi, kā arī slimību kategoriju epistemoloģiskās dimensijas. Studenti izprot nevienlīdzības ietekmi uz veselību un veselības aprūpes pieejamību, kā arī izprot antropoloģijas un arī biomedicīnas koloniālo attīstību un šī brīža medicīnas un politikas ciešo saistību. Studenti orientējas tādos jautājumos kā nevienlīdzība veselības aprūpē, slimību sociālā iedaba, līdzestība, bioloģiskā pilsonība, biopolitika u.c.

Prasmes

Prot izskaidrot, kā veselību un slimību ietekmē individuāla, sociāla, politiska un kultūras dimensija, salīdzinot un pretstatot konkrētus gadījumus, par pamatu izmantojot kursā apskatīto literatūru.
Prot aprakstīt specifiskus kontekstus un situācijas, kurās tādi jēdzieni kā iemiesojums, sociālās ciešanas, atbilstība/līdzestība, pretestība var palīdzēt izprast slimības pieredzi un to dziedināšanas/ārstniecības attīstības gaitu.
Prot formulēt veidus, kā medicīnas zināšanas un prakse darbojas dažādos mērogos (individuālā, ģimenes, vietējā, globālā), izmantojot zinātniskus piemērus.
Studenti spēj analītiski lasīt augstas kvalitātes akadēmisku sociālo zinātņu literatūru, kas kompleksi aptver tādas tēmas kā veselība, medicīna, slimība, nevienlīdzība un politiskā ekonomika.
Studenti spēj verbāli un rakstiski izteikt argumentētu, piemēros balstītu skatījumu ar veselības, medicīnas un politiskās ekonomikas saistītiem jautājumiem.

Kompetences

Studenti spēj kompetenti spriest un diskutēt par veselības un slimības ietekmējošiem un veidojošiem sociāliem, kulturāliem, globāliem un lokāliem politiski ekonomiskiem procesiem. Studenti ir kompetenti diskutēt par veselības, medicīnas un politiskās ekonomikas saistībām, izprotot nevienlīdzības un diskriminācijas ietekmi uz veselību, kā arī izprotot kontroversiālo biomedicīnas vēsturisko attīstību.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālā antropoloģija, SAM2MaģistrsIerobežota izvēleAnna Žabicka