Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Karina Palkova
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes; Civiltiesības

Mērķis

Sniegt zināšanas par medicīnas tiesību fundamentāliem jautājumiem. Veicināt studentu izpratni par medicīnas tiesībām, to pielietošanu profesionālajā darbībā. Iepazīstināt studentus ar medicīnas tiesību lomu Latvijas tiesību sistēmā, medicīnas tiesību avotiem, jēdzieniem un atsevišķām medicīnas tiesību jomām. Pilnveidot studentu izpratni par attiecīgu jomu, risinot aktuālus medicīnas tiesību problēmjautājumus.

Priekšzināšanas

Administratīvās tiesības, Ievads civiltiesībās, Krimināltiesības. Vispārīgā daļa, Krimināltiesības. Sevišķā daļa, Civilprocesa tiesības, Kriminālprocess. Vispārīgā daļa, Kriminālprocess. Sevišķā daļa, Administratīvais process, Tiesību teorija, Cilvēktiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Medicīnas tiesību regulējošie normatīvie akti, medicīnas tiesību loma tiesību sistēmā, medicīnas tiesību pamatjautājumi un aktualitātes tiesību nozarēs, medicīnas tiesību principi, pacienta tiesību un ārstniecības personu tiesības un pienākumi, to aizsardzības mehānismi.

Prasmes

1. Izvērtēt un analizēt no pacientu un ārstniecības personu tiesību un pienākumu izrietošas darbības, kā arī praktiskus tiesību aizsardzības piemērus.
2. Kvalitatīvi veikt pētījumus medicīnas tiesību jomā, sniedzot lakonisku un tiesiski pamatotu viedokli.
3. Pacientu vai ārstniecības personu tiesību aizsardzībai vai interešu pārstāvībai sagatavot attiecīgus (nepieciešamus) dokumentus.
4. Argumentēšanas un kritiskās domāšanas prasmes.
5. Komunikācijas prasme (prasme strādāt komandā) – komunicējot ar kursa biedriem par kursā apgūto informāciju, tādējādi sniedzot sociālās aktivitātes prasmes.
6. Pašdisciplīnas prasmes – patstāvīgi organizēt savu darbu (sagatavošanās nodarbībām utt.), koordinēt individuālo un grupas darbu izpildes termiņus, kvalitāti, identificēt un atlasīt sev piemērotāko literatūru vielas apguvei.
7. Identificēt situācijas problemātiku, formulēt tās sarežģītības pakāpi, kā arī rast kvalitatīvus un likumsakarīgus risinājumus.
8. Spēja būt elastīgiem un pielāgoties jaunajiem apstākļiem, kā arī spēja uzklausīt citu viedokli un aizstāvēt savējo.

Kompetences

Students spēj veikt konkrētus ar medicīnas tiesībām saistītus uzdevumus, spēj izmantot zināšanas un prasmes profesionālajā un personīgajā attīstībā. Tiesību normu piemērošana atbilstoši sabiedrības interesēm un prioritātēm, tādā veidā sintezējot prasmes strādāt ar normatīvo aktu bāzi un tiesību izpratni kopumā. Studenti spēj piedāvāt ne tikai formālus medicīnas tiesību nozares problēmjautājumu risinājumus, bet rast tādus risinājumus, kas kalpotu sabiedrības (vietējās kopienas) vēlmēm un prioritātēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZNz6BakalaursIerobežota izvēleKarina Palkova
Tiesību zinātne, TZ5BakalaursIerobežota izvēleKarina Palkova, Laura Šāberte
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZN6BakalaursIerobežota izvēleKarina Palkova, Andreta Slavinska